Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 10 đến 14-8

Thứ Hai, 10-08-2020, 06:55
(Ảnh minh họa)

Tuần từ ngày 10 đến 14-8, có 25 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.

* Ngày 1-9, CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (UPCoM: SBD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 14-8 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 17-8.

* Ngày 31-8, CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI (UPCoM: CKD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-8 và ngày ĐKCC là 17-8.

* Ngày 31-8, CTCP Sadico Cần Thơ (HNX: SDG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-8 và ngày ĐKCC là 17-8.

* Ngày 31-8, CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (HNX: PTD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-8 và ngày ĐKCC là 17-8.

* Ngày 31-8, CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội (UPCoM: TSJ) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-8 và ngày ĐKCC là 17-8.

* Ngày 31-8, CTCP Tân Cảng - Phú Hữu (UPCoM: PNP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-8 và ngày ĐKCC là 17-8.

* CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HOSE: VPG) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 14-8 và ngày ĐKCC là 17-8.

* CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:6 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 13-8 và ngày ĐKCC là 14-8.

* Ngày 28-8, CTCP Khoa học Công nghệ Việt Nam (UPCoM: BUD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 607 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-8 và ngày ĐKCC là 14-8.

* Ngày 15-9, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (UPCoM: HTM) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-8 và ngày ĐKCC là 14-8.

* CTCP Thủy điện Miền Trung (HOSE: CHP) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50:3 (người sở hữu 50 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 13-8 và ngày ĐKCC là 14-8.

* CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 13-8 và ngày ĐKCC là 14-8.

* Ngày 18-9, CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn (UPCoM: GTS) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-8 và ngày ĐKCC là 14-8.

* Ngày 20-10, CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (HNX: PGS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-8 và ngày ĐKCC là 14-8.

* Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HNX: NHA) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:36 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 36 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 12-8 và ngày ĐKCC là 13-8.

* Ngày 24-8, CTCP Nam Việt (HOSE: NAV) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-8 và ngày ĐKCC là 13-8.

* CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HOSE: TV2) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 (người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 12-8 và ngày ĐKCC là 13-8.

* Ngày 26-8, CTCP Bột giặt NET (HNX: NET) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-8 và ngày ĐKCC là 12-8.

* Ngày 11-9, CTCP Thương mại Kiên Giang (UPCoM: KTC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-8 và ngày ĐKCC là 12-8.

* Ngày 26-8, CTCP X20 (HNX: X20) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-8 và ngày ĐKCC là 12-8.

* Ngày 21-8, CTCP Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (UPCoM: HLS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-8 và ngày ĐKCC là 12-8.

* CTCP Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (UPCoM: HLS) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 11-8 và ngày ĐKCC là 12-8.

* CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 14 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 11-8 và ngày ĐKCC là 12-8.

* CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:16 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 16 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 11-8 và ngày ĐKCC là 12-8.

* Ngày 27-8, CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-8 và ngày ĐKCC là 11-8.

* Ngày 20-8, CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ (UPCoM: BSP) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-8 và ngày ĐKCC là 11-8.

* Ngày 24-8, CTCP Hàng tiêu dùng Masan (UPCoM: MCH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 4.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-8 và ngày ĐKCC là 11-8.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 3 đến 7-8

LÊ MINH