Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 3 đến 7-8

Chủ Nhật, 02-08-2020, 09:38
(Ảnh minh họa)

Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 3 đến 7-8.

* Ngày 26-8, CTCP Phát triển Đô thị (UPCoM: UDJ) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 7-8 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 10-8.

* Ngày 20-8, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-8 và ngày ĐKCC là 10-8.

* Ngày 20-8, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 7-8 và ngày ĐKCC là 10-8.

* Ngày 20-8, CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội (UPCoM: FHN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-8 và ngày ĐKCC là 10-8.

* CTCP Thực phẩm Bích Chi (HNX: BCF) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 7-8 và ngày ĐKCC là 10-8.

* Ngày 24-8, CTCP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam (UPCoM: SAL) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 409 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-8 và ngày ĐKCC là 10-8.

* Ngày 27-8, CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 (UPCoM: DP1) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-8 và ngày ĐKCC là 10-8.

* Ngày 7-9, CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (UPCoM: VSN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-8 và ngày ĐKCC là 10-8.

* CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HOSE: HVH) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 6-8 và ngày ĐKCC là 7-8.

* Ngày 3-9, CTCP Khoáng sản FECON (HOSE: FCM) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-8 và ngày ĐKCC là 7-8.

* Ngày 7-9, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-8 và ngày ĐKCC là 7-8.

* Ngày 25-8, CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam (HOSE: TYA) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-8 và ngày ĐKCC là 7-8.

* CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE: ACL) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:120 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 120 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 5-8 và ngày ĐKCC là 6-8.

* Ngày 21-8, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-8 và ngày ĐKCC là 6-8.

* Ngày 18-8, CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (UPCoM: TTD) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-8 và ngày ĐKCC là 6-8.

* Ngày 27-8, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-8 và ngày ĐKCC là 6-8.

* Ngày 21-8, CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-8 và ngày ĐKCC là 6-8.

* Ngày 24-8, CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (UPCoM: DOP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-8 và ngày ĐKCC là 6-8.

* Ngày 20-8, CTCP Cấp nước Thanh Hóa (UPCoM: THN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 558 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-8 và ngày ĐKCC là 5-8.

* Ngày 21-8, CTCP Thủy điện Nước Trong (HNX: NTH) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-8 và ngày ĐKCC là 5-8.

* Ngày 14-8, CTCP Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu Điện (UPCoM: PTO) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-8 và ngày ĐKCC là 5-8.

* Ngày 31-8, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (UPCoM: ND2) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-8 và ngày ĐKCC là 5-8.

* Ngày 18-8, CTCP Thể thao Ngôi sao Geru (UPCoM: GER) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-8 và ngày ĐKCC là 5-8.

* Ngày 28-8, CTCP Vinatex Đà Nẵng (UPCoM: VDN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-8 và ngày ĐKCC là 5-8.

* Tổng Công ty May Hưng Yên - CTCP (UPCoM: HUG) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 4-8 và ngày ĐKCC là 5-8.

* Ngày 28-8, CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-8 và ngày ĐKCC là 5-8.

* Ngày 14-8, CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX: PTS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-8 và ngày ĐKCC là 5-8.

* Ngày 18-8, CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (HNX: PJC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-8 và ngày ĐKCC là 5-8.

* Ngày 24-8, CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh (UPCoM: MBN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-8 và ngày ĐKCC là 4-8.

* Ngày 18-8, CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: HFB) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 450 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-8 và ngày ĐKCC là 4-8.

* Ngày 18-8, Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (UPCoM: CTR) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-8 và ngày ĐKCC là 4-8.

* Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (UPCoM: CTR) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:16 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 16 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 3-8 và ngày ĐKCC là 4-8.

* 45 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 27 đến 31-7

THIÊN HƯƠNG