40 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 17 đến 21-8

Chủ Nhật, 16-08-2020, 08:58
(Ảnh minh họa)

Tuần từ ngày 17 đến 21-8, có 40 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.

* Ngày 24-9, CTCP Xây dựng Công trình 510 (UPCoM: NMK) Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 21-8 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 24-8.

* CTCP Damsan (HOSE: ADS) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 21-8 và ngày ĐKCC là 24-8.

* Ngày 7-9, CTCP Dược phẩm TV.Pharm (UPCoM: TVP) Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-8 và ngày ĐKCC là 24-8.

* CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (HOSE: TN1) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:32 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 32 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 21-8 và ngày ĐKCC là 24-8.

* Ngày 18-9, CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (HOSE: TPC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-8 và ngày ĐKCC là 24-8.

* Ngày 14-9, CTCP ACC-244 (UPCoM: AC4) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-8 và ngày ĐKCC là 24-8.

* Ngày 25-9, CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex (HNX: PIA) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 3.460 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-8 và ngày ĐKCC là 24-8.

* Ngày 7-9, CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng (UPCoM: DDN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-8 và ngày ĐKCC là 24-8.

* Ngày 14-9, CTCP Miền Đông (HOSE: MDG) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-8 và ngày ĐKCC là 24-8.

* Ngày 14-9, CTCP Miền Đông (HOSE: MDG) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-8 và ngày ĐKCC là 24-8.

* CTCP Trung Đô (UPCoM: TDF) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 (người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 21-8 và ngày ĐKCC là 24-8.

* Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 20-8 và ngày ĐKCC là 21-8.

* CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (HOSE: TNA) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 20-8 và ngày ĐKCC là 21-8.

* Ngày 8-9, CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (UPCoM: WSB) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-8 và ngày ĐKCC là 21-8.

* Ngày 31-8, CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (HNX: NBP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-8 và ngày ĐKCC là 21-8.

* Ngày 7-9, CTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk Lăk (UPCoM: DBM) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-8 và ngày ĐKCC là 21-8.

* CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (HOSE: SVC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 30:10 (người sở hữu 30 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 19-8 và ngày ĐKCC là 20-8.

* Ngày 28-8, CTCP Khách sạn Sài Gòn (HNX: SGH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-8 và ngày ĐKCC là 20-8.

* Ngày 3-9, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-8 và ngày ĐKCC là 20-8.

* CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 19-8 và ngày ĐKCC là 20-8.

* Ngày 10-9, CTCP CMC (HOSE: CVT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-8 và ngày ĐKCC là 20-8.

* Ngày 10-9, CTCP Lilama 10 (HOSE: L10) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-8 và ngày ĐKCC là 20-8.

* CTCP Điện lực Khánh Hòa (HOSE: KHP) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:2 (người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 19-8 và ngày ĐKCC là 20-8.

* Ngày 18-9, CTCP Viglacera Hà Nội (UPCoM: VIH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-8 và ngày ĐKCC là 20-8.

* Ngày 31-8, CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (HOSE: GIL) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-8 và ngày ĐKCC là 19-8.

* CTCP Phát hành Sách Thái Nguyên (UPCoM: STH) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:2 (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 18-8 và ngày ĐKCC là 19-8.

* Ngày 28-8, CTCP Cảng Xanh Vip (UPCoM: VGR) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-8 và ngày ĐKCC là 19-8.

* Ngày 7-9, CTCP Thương mại Bia Hà Nội (HNX: HAT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-8 và ngày ĐKCC là 19-8.

* Ngày 7-9, CTCP Thương mại Bia Hà Nội (HNX: HAT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-8 và ngày ĐKCC là 19-8.

* Ngày 21-9, CTCP Đường sắt Thanh Hóa (UPCoM: RTH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 890 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-8 và ngày ĐKCC là 19-8.

* Ngày 31-8, CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (UPCoM: BSQ) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-8 và ngày ĐKCC là 19-8.

* Ngày 16-9, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (HNX: DTD) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-8 và ngày ĐKCC là 18-8.

* CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (HNX: DTD) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 17-8 và ngày ĐKCC là 18-8.

* Ngày 31-8, CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (UPCoM: PTX) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-8 và ngày ĐKCC là 18-8.

* Ngày 10-9, CTCP CIC39 (HOSE: C32) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-8 và ngày ĐKCC là 18-8.

* Ngày 1-9, CTCP FPT (HOSE: FPT) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-8 và ngày ĐKCC là 18-8.

* Ngày 7-9, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HOSE: PET) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-8 và ngày ĐKCC là 18-8.

* Ngày 28-8, CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (UPCoM: NHT) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-8 và ngày ĐKCC là 18-8.

* Ngày 3-9, CTCP Đường sắt Yên Lào (UPCoM: YRC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 820 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-8 và ngày ĐKCC là 18-8.

* Ngày 3-9, CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt (UPCoM: DUS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-8 và ngày ĐKCC là 18-8.

* CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (HOSE: PMG) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 17-8 và ngày ĐKCC là 18-8.

* Ngày 3-9, CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (UPCoM: HTU) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 62 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-8 và ngày ĐKCC là 18-8.

* Ngày 22-9, CTCP Phụ tùng Máy số 1 (UPCoM: FT1) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3,500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-8 và ngày ĐKCC là 18-8.

* CTCP Tập đoàn COTANA (HNX: CSC) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 17-8 và ngày ĐKCC là 18-8.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 10 đến 14-8

THIÊN HƯƠNG