Khơi dậy tinh thần đa phương
10:50 31/01/2019

Được xem là xu thế không thể đảo ngược trong nền chính trị quốc tế đương đại, là cách thức duy nhất để tăng cường hợp tác giữa các châu lục, các tổ chức quốc tế và các quốc gia dân tộc, chủ nghĩa đa phương đang bị thách thức trước làn sóng trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc, dân túy và bảo hộ. Khơi dậy tinh thần đa phương trong hợp tác quốc tế trở nên vô cùng cấp bách trong bối cảnh toàn cầu biến chuyển nhanh và khó lường hiện nay.