Xã Luận

Xuân về, rạo rực niềm tin!

Thứ Năm, 31-01-2019, 19:01

Đất nước ta bước vào năm mới Kỷ Hợi với một hành trang mới, tâm thế mới, thật đáng tự hào! Năm qua, tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt, tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong mười năm trở lại đây.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, vị thế đất nước trong bối cảnh hội nhập ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng thu được những kết quả thật đáng mừng, phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới mang tính đột phá. Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng tình ủng hộ. Dưới sự lãnh đạo của một Đảng cách mạng chân chính, tiên phong, trí tuệ, vững vàng, thế và lực của đất nước được nâng cao hơn bao giờ hết. Thành tựu ấy, kết quả ấy đặt trong bối cảnh khó khăn, thách thức bộn bề, càng thấy rõ giá trị của những nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Thành tựu năm qua và cả ba năm đầu nhiệm kỳ tạo đà cho đất nước ta bước vào năm mới tự tin hơn, vững vàng hơn. Tuy nhiên phải nỗ lực nhiều hơn khi tình hình quốc tế và trong nước đang đặt ra trước mắt chúng ta không ít khó khăn, thách thức, phức tạp khó lường, có mặt gay gắt.

Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân; Nhà nước hành động quyết liệt, biết nắm bắt thời cơ, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; nhân dân vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng nhau thi đua yêu nước… trên dưới đồng sức, đồng lòng thì chẳng khó khăn nào ngăn cản được đất nước đi lên. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2016 - 2020 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Xuân về, rạo rực niềm tin!

Nhân Dân