Đoàn kết, vững vàng đưa đất nước vượt qua khó khăn, phát triển bền vững

Thứ Sáu, 15-06-2018, 21:07

Hôm qua, 15-6, kỳ họp thứ năm, Quốc hội (QH) khóa XIV đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc và bế mạc sau 21 ngày diễn ra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao.

Ðây là kỳ họp giữa năm, được tổ chức trong bối cảnh tình hình đất nước tiếp tục có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cả nước đang tập trung phát huy cao nhất những tiềm năng đã có, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm nền kinh tế phát triển theo hướng bền vững; tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững chủ quyền quốc gia, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Thực hiện trọng trách của mình với đất nước, QH tiếp tục tập trung thực hiện công tác xây dựng pháp luật với việc xem xét, thông qua bảy dự án luật, các dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về chín dự án luật khác. Ðây là những dự án, dự thảo có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Ðảng, nhất là các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương và Hiến pháp năm 2013, nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước; cải cách tổ chức bộ máy nhà nước bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Ðáng chú ý, trong quá trình xem xét và thảo luận về Dự án Luật Ðơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, QH nhận thấy đây là lĩnh vực mới, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, nhất là trong nhân dân. Chính vì vậy, QH đã quyết định điều chỉnh thời gian xem xét dự án luật này sang kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện, bảo đảm chất lượng, tính khả thi. QH kêu gọi đồng bào, nhân dân cả nước tin tưởng vào sự quyết định của Ðảng, Nhà nước, nhất là các dự án luật QH đang thảo luận và luôn lắng nghe ý kiến của người dân. Ðồng thời đẩy mạnh đoàn kết, thống nhất, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, sống và làm việc theo pháp luật. Chung tay, góp sức, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

QH đã tập trung xem xét một số vấn đề, nội dung quan trọng khác trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ðó là thảo luận các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư. Ðáng chú ý, QH đã tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Ðây là một nội dung được dư luận xã hội quan tâm và kiến nghị đổi mới mạnh mẽ, giám sát chặt chẽ để bảo đảm tài sản nhà nước không bị thất thoát, lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Trên cơ sở đó, các đại biểu QH đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của QH năm 2019, Nghị quyết thành lập Ðoàn giám sát tối cao của QH về hai vấn đề đang được dư luận xã hội, cử tri và nhân dân quan tâm, gồm: Thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Kỳ họp lần này của QH tiếp tục được cải tiến về cách thức điều hành, phương thức tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó chú trọng việc tranh luận, đối thoại trực tiếp về những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Qua các phiên chất vấn bốn bộ trưởng và Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Ðình Huệ cho thấy, các nhóm vấn đề được QH lựa chọn đều là những nội dung kinh tế - xã hội lớn, quan trọng, được đông đảo đại biểu QH và cử tri cũng như nhân dân cả nước quan tâm. Các phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm. Việc đổi mới cách thức chất vấn theo hướng hỏi ngắn, đáp gọn tại kỳ họp lần này đã có kết quả tích cực, được các đại biểu QH và cử tri đánh giá cao.

Kỳ họp thứ năm, QH khóa XIV đã thể hiện tinh thần: Cả nước tiếp tục phát huy kết quả đạt được; quán triệt sâu sắc tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Ðảng, QH, Chính phủ; không chủ quan trong chỉ đạo điều hành, chủ động theo dõi sát, nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế, trong nước để có đối sách phù hợp, kịp thời. Chú trọng giải quyết các vấn đề phát sinh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chủ động nghiên cứu, có chính sách, giải pháp phù hợp để thúc đẩy các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh…

QH yêu cầu Chính phủ, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức liên quan, các địa phương trong cả nước có kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm các quyết định của QH được triển khai đồng bộ, toàn diện và có kết quả trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Các đoàn đại biểu QH, các đại biểu QH cần thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, nắm bắt sâu sắc tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để kịp thời phản ánh với QH, Chính phủ và các cơ quan chức năng. QH đề nghị Chính phủ chỉ đạo nắm chắc tình hình ở cơ sở, tăng cường công tác vận động quần chúng; đồng thời phải xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm cao trước nhân dân, kỳ họp thứ năm, QH khóa XIV đã kết thúc thành công với những điểm nhấn và dấu ấn sâu sắc trong nhân dân, cử tri cả nước. Nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, tin tưởng ở sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước; phát huy nội lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Ðây sẽ là nền tảng quan trọng để toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta đưa đất nước vượt qua khó khăn, bứt phá vươn lên trong thời kỳ mới.

NHÂN DÂN