Mía đường La Ngà bị phạt hơn 4 tỷ đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Thứ Tư, 07-10-2020, 19:52
Trụ sở Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà.

Tối 7-10, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai xác nhận, vừa công bố quyết định xử phạt số tiền hơn bốn tỷ đồng và đình chỉ hoạt động chín tháng đối với Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà (xã La Ngà, huyện Định Quán) về hành vi vi phạm thải khí thải vượt quy chuẩn quy định và xả nước thải không phép ra môi trường.

Cụ thể, thực hiện chương trình giám sát “nóng” về chấp hành các quy định bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã phát hiện Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà vi phạm về thải khí thải vượt quy chuẩn quy định và xả nước thải không phép vào môi trường.

Từ những vi phạm trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã tham mưu UBND tỉnh xử lý những vi phạm về môi trường. Ngày 23-9, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3474/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà về các hành vi: Thải bụi, khí thải tại ống khói thải lò hơi số 1 vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ ba lần trở lên trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 100 nghìn m³/giờ trở lên; thải bụi, khí thải tại ống khói thải lò hơi số 2 vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ hai lần đến dưới ba lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 100 nghìn m³/giờ trở lên; xả nước thải vào nguồn nước mà không có giấy phép theo quy định của pháp luật với lưu lượng nước thải từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên.

Với ba hành vi vi phạm trên, Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà bị xử phạt với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động cơ sở chín tháng và buộc doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn ba tháng.

THIÊN VƯƠNG