Công ty Cổ phần Thủy sản BNA Ba Chẽ bị xử phạt 200 triệu đồng

Thứ Sáu, 14-08-2020, 16:27
Khu vực xả thải ra môi trường của Công ty bị phòng Cảnh sát môi trường phát hiện.

Ngày 14-8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thủy sản BNA Ba Chẽ hoạt động trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu thủy sản về hành vi xả nước thải chưa qua xử lý vào hệ thống thoát nước mưa của Cụm công nghiệp và khai thác, sử dụng nguồn nước mặt không có giấy phép.

Trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường và Công an huyện Ba Chẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Thủy sản BNA Ba Chẽ, có địa chỉ: Lô 12, cụm công nghiệp Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh do ông Nguyễn Ánh Nắng làm Tổng Giám đốc.

Nhà máy chế biến thủy sản của Công ty này đang hoạt động chế biến thủy sản với hơn 200 công nhân do Cổ phần Hoàng Thái làm chủ đầu tư.

Tại thời điểm kiểm tra, nước thải sản xuất phát sinh trong khâu chế biến của Công ty được xả trực tiếp vào rãnh thoát nước mưa của công ty, sau đó xả thẳng vào hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp Nam Sơn ra sông Ba Chẽ; Đồng thời không thực hiện đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

Bên cạnh đó, nguồn nước Công ty sử dụng cho hoạt động chế biến thủy sản được khai thác từ một giếng khoan, công suất 98 m3/ngày đêm, tuy nhiên công ty không xuất trình được giấy phép khai thác sử dụng nguồn nước theo đúng quy định.

Phòng Cảnh sát môi trường đã phối hợp Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định lưu lượng, kiểm định mẫu nước thải, xác định mức độ ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường của Công ty Cổ phần Thủy sản BNA Ba Chẽ.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát môi trường đã hoàn thiện hồ sơ, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định xử phạt 200 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Thủy sản BNA Ba Chẽ về hành vi: xả trái phép nước thải không qua xử lý vào hệ thống thoát nước mưa của Cụm công nghiệp, và khai thác, sử dụng nước ngầm không có giấy phép.

QUANG THỌ