Vi phạm quy định về cạnh tranh có thể bị phạt tới hai tỷ đồng

Thứ Năm, 03-10-2019, 05:49

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2019/NÐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.

Theo đó, mức phạt tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là hai tỷ đồng. Bên cạnh đó, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế là 5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm; trường hợp tổng doanh thu nêu trên được xác định bằng 0, áp dụng mức phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Nghị định cũng quy định, nếu có tình tiết giảm nhẹ, mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì tiền phạt có thể tăng nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2019.

PV