Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Thứ Hai, 15-07-2019, 09:44

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2019/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo đó, hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam gồm: Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam: các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, 2, 3, 4; các Ðoàn Ðặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1, 2, 3, 4; các Ðoàn Trinh sát số 1, 2; Trung tâm Ðào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển. Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gồm Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, các cơ quan trực thuộc Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam…

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16-9-2019.