Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Hai, 06-07-2020, 03:10

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2020/NÐ-CP quy định về công nghiệp an ninh. Theo đó, phát triển công nghiệp an ninh là việc đầu tư các nguồn lực và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, kỹ thuật để phát triển tiềm lực quốc gia về nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng.

Ðáng chú ý, cơ sở công nghiệp an ninh không đầu tư trùng lặp những gì công nghiệp dân sinh và công nghiệp quốc phòng làm được và ngược lại. Ưu tiên các sản phẩm có trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến, bảo đảm bí mật, an toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Chính phủ quy định Nhà nước đầu tư hoặc tham gia đầu tư xây dựng các cơ sở công nghiệp an ninh; Bộ Công an là đại diện chủ sở hữu. Cơ sở công nghiệp an ninh được Nhà nước bảo đảm nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư các cơ sở nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa các sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng và phát triển công nghệ lưỡng dụng chất lượng cao.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-8-2020.