Chính sách mới - Quyết định mới

Chủ Nhật, 05-04-2020, 02:27

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2020/NÐ-CP về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Theo đó, cá nhân có hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép bị phạt đến 250 triệu đồng nếu sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ với lưu lượng từ 12 nghìn m3/ngày đêm trở lên; hoặc sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 50 nghìn kW trở lên. Mức phạt này cũng được áp dụng cho hành vi khai thác, sử dụng nước biển phục vụ kinh doanh trên đất liền với lưu lượng từ hai triệu m3/ngày đêm trở lên.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10-5-2020.