Đa số điểm thi Lịch sử và Tiếng Anh dưới trung bình

Thứ Tư, 11-07-2018, 19:06
Thí sinh Kỳ thi quốc gia 2018 (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

NDĐT- Số lượng thí sinh có điểm trên trung bình của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỷ lệ khoảng từ 50 - 70%. Riêng môn Lịch sử và Tiếng Anh, đa số thí sinh có điểm dưới trung bình.

Chiều 11-7, Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm các môn Kỳ thi THPT quốc gia 2018. Theo đó, các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Địa lý có điểm trung bình trong khoảng 5 - 6 điểm. Các môn Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tiếng Anh có điểm trung bình trong khoảng 4-5 điểm. Riêng môn Tiếng Anh, 78,22% thí sinh có điểm dưới trung bình (dưới 5 điểm), điểm trung bình là 3,91, điểm trung vị là 3,6. Có 2.189 thí sinh điểm bằng 1 và thấp hơn.

Đối với môn Lịch sử, 83,24% thí sinh điểm dưới trung bình. Điểm trung bình của môn thi này là 3,79, điểm trung vị là 3,5.

Theo Bộ GD-ĐT, dạng phổ điểm của tất cả các môn thi, bài thi đều tiệm cận gần với phân phối chuẩn. Điểm trung bình và trung vị của các môn gần như nhau. Điểm thi có sự phân hóa cao, tạo điều kiện cho các trường ĐH, CĐ xây dựng điểm chuẩn vào các ngành khác nhau.

Số lượng thí sinh có điểm trên trung bình của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỷ lệ khoảng từ 50 - 70% (ngoại trừ môn Lịch sử và Tiếng Anh). Các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Địa lý, số lượng thí sinh có điểm trên trung bình trên 50%.

Điểm trung bình của tổng điểm của các khối thi được phân tích đều lớn hơn 15 điểm. Bộ GD-ĐT đưa ra nhận xét đối với một số khối thi (A, A1, B, C, C01, D) là tổng điểm của các khối thi đều có phân phối tiệm cận gần tới phân phối chuẩn, điểm trung bình và trung vị của các khối thi gần như nhau. Tổng điểm theo các khối thi có độ phân tán cao, phân hóa tốt hơn so với tổng điểm theo các khối thi của năm 2017.

THANH XUÂN