Tin mới nhận

Thứ Hai, 16-12-2019, 20:51

Mở đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm

Từ ngày 15-12-2019 đến hết ngày 25-3-2020, thành phố Hà Nội mở đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân năm 2020.

Ðối tượng thanh tra, kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. Trong đó tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết và các lễ hội như: thịt, sản phẩm từ thịt, bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo... các cơ sở dịch vụ ăn uống. Bên cạnh bốn đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành ở cấp thành phố, Hà Nội sẽ triển khai các đoàn kiểm tra ở cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn. UBND thành phố yêu cầu, công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Thêm 223 chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa tổ chức đánh giá kết quả chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn thành phố năm 2019.

Hiện, Hà Nội đã phối hợp 21 tỉnh, thành phố trong Ban điều phối chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn, đã xây dựng 766 chuỗi, tăng 223 chuỗi so với năm 2018. Riêng Hà Nội duy trì và phát triển 138 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Ðồng thời cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho tám cơ sở với 18 điểm kinh doanh thực phẩm. Năm 2020, Hà Nội sẽ đẩy mạnh hợp tác với các địa phương khác trong phát triển chăn nuôi, quản lý, sản xuất giống chăn nuôi, thủy sản; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp giữa các địa phương ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tiến hành điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính

Từ tháng 12-2019 đến hết ngày 30-1-2020, thành phố Hà Nội tổ chức điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố.

Ðối tượng điều tra xã hội học đối với các sở, cơ quan ngang sở gồm: Ðại biểu HÐND thành phố; cán bộ, công chức thuộc sở; lãnh đạo phòng cấp huyện; doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có giao dịch thủ tục hành chính (TTHC). Ðối tượng điều tra tại UBND các quận, huyện, thị xã gồm: Ðại biểu HÐND huyện; cán bộ, công chức thuộc huyện; lãnh đạo UBND cấp xã; hộ kinh doanh, tổ chức và cá nhân có giao dịch TTHC. Phiếu điều tra thu thập những thông tin về công tác cải cách hành chính của các đơn vị phát sinh từ ngày 1-1 đến 31-12-2019. Thành phố yêu cầu cơ sở dữ liệu điều tra phải được cập nhật, khoa học, chính xác, kịp thời, bao quát.