Tin mới nhận

Tạo điều kiện các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Thứ Năm, 06-02-2020, 20:33

Ngày 5-2, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 367/UBND-KT về việc triển khai kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và chủ tịch các quận, huyện, thị xã, hiệp hội doanh nghiệp tập trung triển khai các văn bản của thành phố, như: Ðề án hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn; đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Nội, định hướng đến năm 2021; tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan phát triển doanh nghiệp tư nhân đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, khuyến khích hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp tại địa phương. Thành phố giao Sở Nội vụ nghiên cứu và đề xuất phương án thí điểm chuyển giao một số dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước cho các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025.

Quận Long Biên tăng cường kiểm tra công vụ các đơn vị

UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về Cải cách hành chính nhà nước năm 2020. Chỉ tiêu đề ra, trong năm 2020, tất cả các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường được kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC). Phấn đấu tất cả các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường có sáng kiến trong thực hiện CCHC; UBND quận và 14 phường đơn vị thực hiện hội nghị đối thoại với người dân, ít nhất hai lần/năm. Ít nhất mỗi tháng một lần, các đơn vị tự kiểm tra công vụ tại đơn vị. UBND quận tổ chức các đoàn kiểm tra công vụ đột xuất kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng, ban, đơn vị, UBND phường mỗi quý một lần. Quận đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC điện tử đạt hơn 20%; 30% số cuộc họp giao ban giữa quận, phường được thực hiện dưới hình thức trực tuyến.

Lập lộ trình giảm dần khai thác nước ngầm

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tại Ðồ án điều chỉnh quy hoạch cấp nước Thủ đô đang trình Bộ Xây dựng thẩm định, Hà Nội xác định ưu tiên khai thác nguồn nước mặt, từng bước giảm dần khai thác nguồn nước ngầm. Theo đồ án này, tính đến năm 2020, mỗi ngày Hà Nội khai thác khoảng 641.400 m3 nước ngầm để bảo đảm duy trì cấp nước ổn định, trong đó, khu vực trung tâm Hà Nội khai thác khoảng 450.000 m3/ngày. Ðến năm 2030, giảm khai thác nguồn nước ngầm xuống còn 477.000 m3/ngày. Ðịnh hướng đến năm 2050 khai thác khoảng 400.000 m3/ngày. Nguồn nước ngầm sẽ chuyển thành nguồn nước dự phòng khi có nguồn nước mặt thay thế sau năm 2030.

Phấn đấu thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) Hà Nội, năm 2020, ngành nông nghiệp Thủ đô phấn đấu tốc độ tăng trưởng từ 3% trở lên; tăng thêm 15 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới, nâng tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới của thành phố đạt hơn 95,8%, các xã còn lại đều đạt hơn 10 tiêu chí. Ðồng thời, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn dưới 1,5%. Ðể hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Sở NN và PTNT Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; phấn đấu vượt mục tiêu tăng trưởng của năm ở mức cao nhất.

Thông xe đường 30 m Cổ Bi

UBND huyện Gia Lâm vừa tổ chức thông xe kỹ thuật đường 30m Cổ Bi. Tuyến đường có chiều dài 865m, rộng 30 m, điểm đầu giao với đường Nguyễn Ðức Thuận, điểm cuối nối với dự án cảng thông quan nội địa, thuộc địa phận xã Cổ Bi; tổng mức đầu tư xây dựng là 66,7 tỷ đồng. Như vậy, trong 15 dự án tuyến đường hạ tầng khung (tổng chiều dài 60 km) được thành phố phê duyệt, huyện Gia Lâm đã hoàn thành đưa vào sử dụng bốn tuyến và đang thi công bảy tuyến. Dự kiến, năm 2020 sẽ khởi công bốn tuyến còn lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực trung tâm của huyện, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện Gia Lâm thành quận.