TIN MỚI NHẬN

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận EVFTA

Thứ Hai, 07-09-2020, 19:59

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu (EVFTA).

Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan chú trọng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các chính sách, chương trình hỗ trợ về vốn, đào tạo, tiếp cận thông tin, công nghệ và thị trường; ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, tạo chuỗi giá trị bền vững cho các sản phẩm trọng điểm.

Ðẩy mạnh việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp và các ngành sản xuất; cơ cấu lại lĩnh vực công nghiệp, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học - công nghệ, an toàn, thân thiện với môi trường. Thành phố sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp phổ biến thông tin, quy tắc của EVFTA, song song với việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các cam kết, nghĩa vụ, nhằm tận dụng tốt nhất cơ hội mà hiệp định này đem lại.

Ðề xuất cải tạo hầm chui đường gom Ðại lộ Thăng Long

Trên cơ sở đề xuất của Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa bảo đảm an toàn giao thông tại hầm chui ở các vị trí Km11+594, Km15+622 trên đường gom Ðại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn huyện Hoài Ðức.

Các hầm chui này sau một thời gian khai thác đã bị hư hỏng, xuống cấp gây mất an toàn giao thông. Công tác duy tu, sửa chữa nhỏ lẻ chưa xử lý triệt để tình trạng này. Dự án nếu được UBND thành phố chấp thuận sẽ triển khai sửa chữa mặt đường bê-tông trong hầm và mặt đường các lối ra, vào cửa hầm; cải tạo hệ thống thoát nước trong hầm; điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống sơn kẻ, biển báo tại các hầm chui… ngay trong giai đoạn 2020 - 2021 với tổng mức đầu tư hơn tám tỷ đồng.

Xây dựng 11 điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP

Sở Công thương Hà Nội phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn đã thống nhất xây dựng và đưa vào vận hành 11 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với làng nghề. Các điểm giới thiệu này nhằm góp phần quảng bá, kết nối tiêu thụ 301 sản phẩm OCOP cấp thành phố đã được phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP nhanh chóng chủ động liên hệ, làm việc với đầu mối 11 điểm giới thiệu trên để kết nối sản phẩm, đi vào vận hành trước ngày 10-10-2020. Trong năm 2021, Sở Công thương đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, vận động các đơn vị, chủ thể OCOP có mặt bằng, cửa hàng, vị trí phù hợp xây dựng, phát triển điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại địa phương, mỗi địa phương phấn đấu đưa vào hoạt động ít nhất hai điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.