Cung cấp 30% số dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thứ Hai, 02-11-2020, 22:33

Ðến nay, thành phố Hà Nội đã cung cấp 241 dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 16,8% trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

So với mục tiêu đề ra, thành phố còn ít nhất 189 dịch vụ công trực tuyến cần được tích hợp trên Cổng trước ngày 30-11-2020. Ðể bảo đảm tiến độ, UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, đôn đốc và đề xuất danh mục các dịch vụ công của thành phố sẽ kết nối, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm ít nhất đạt tỷ lệ 30% (tương đương 189 dịch vụ công) và hoàn thành trước ngày 30-11-2020.

Tạo thuận lợi nguồn vốn vay cho các dự án nhà ở xã hội

Quỹ Ðầu tư phát triển TP Hà Nội vừa tổ chức hội nghị xúc tiến các hoạt động cho vay đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn. Từ năm 2017 đến nay, đơn vị đã giải quyết cho vay bốn dự án, trong đó có hai dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư và hai dự án nhà ở xã hội với quy mô 3.450 căn hộ, diện tích sàn là 337 nghìn m2, tổng hạn mức cho vay là 850 tỷ đồng. Hiện nay, quỹ tiếp tục hướng dẫn, thẩm tra cho vay đối với các dự án nhà ở xã hội, dự kiến từ nay đến cuối năm 2020, sẽ giải quyết cho vay khoảng 350 tỷ đồng, năm 2021 khoảng 600 tỷ đồng. Ngay sau hội nghị này, quỹ sẽ chủ động tiếp cận, làm việc với các chủ đầu tư để tìm hiểu nhu cầu, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ vay vốn ngay từ giai đoạn đầu, rút gọn quy trình và thời gian, thẩm tra. Các chủ đầu tư sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục, hồ sơ để được tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của quỹ.

Thực hiện nhiều cuộc giám sát chuyên đề

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HÐND quận Hà Ðông đẩy mạnh hoạt động giám sát, nhằm phát hiện kịp thời những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của các cơ quan chịu sự giám sát. Từ đó, kiến nghị những biện pháp khắc phục một cách có hiệu quả, để các đối tượng chịu sự giám sát làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Từ đầu năm 2020 đến nay, Thường trực và các ban HÐND quận đã thực hiện 35 cuộc giám sát trên các lĩnh vực; nhiều vấn đề sau giám sát đã có chuyển biến tích cực. Trong ba tháng cuối năm 2020, HÐND quận Hà Ðông sẽ bố trí thực hiện một số cuộc giám sát lại chuyên đề như: Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND quận; công tác phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại.

Kiến nghị lắp đèn chiếu sáng đường đê tả sông Hồng tại Mê Linh

Sở Giao thông vận tải đã thay mặt liên ngành thống nhất kiến nghị UBND thành phố Hà Nội chấp thuận đầu tư, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trên tuyến đường đê tả sông Hồng (dài khoảng 19,6 km và các tuyến đường hành lang chân đê dài khoảng 10 km) và tuyến đường Tiền Phong - Tráng Việt (dài khoảng 2 km), thuộc địa bàn huyện Mê Linh, bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. Ðối với tuyến đường Tam Ðồng - Tự Lập (dài khoảng 4 km, theo phân cấp do huyện Mê Linh quản lý, duy trì), Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND huyện Mê Linh cân đối nguồn ngân sách huyện để đầu tư hệ thống chiếu sáng.