Thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Thứ Sáu, 13-09-2019, 00:16

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa phối hợp UBND huyện Ba Vì và UBND quận Thanh Xuân tổ chức triển khai thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2019" tại địa bàn xã Phú Cường (huyện Ba Vì) và phường Khương Trung (quận Thanh Xuân).

Trước đó, ngày 17-5-2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1793/QÐ-BVHTTDL về kế hoạch thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2019". Hà Nội là một trong 12 tỉnh, thành phố trên cả nước được lựa chọn triển khai thí điểm. Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gồm tiêu chí ứng xử chung và các tiêu chí ứng xử cụ thể. Tiêu chí ứng xử chung gồm: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ. Có bốn tiêu chí ứng xử cụ thể, gồm: Tiêu chí ứng xử vợ chồng; của cha mẹ với con, ông bà với cháu; của con với cha mẹ, cháu với ông bà; của anh, chị, em. Từng tiêu chí lại có những nội dung cụ thể, như giữa vợ chồng: Chung thủy, nghĩa tình, chăm sóc nhau; cùng có trách nhiệm trong nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình; lắng nghe, cùng nhau thảo luận những vấn đề chung...

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chọn xã Phú Cường (huyện Ba Vì) và phường Khương Trung (quận Thanh Xuân) để triển khai thí điểm tiêu chí ứng xử trong gia đình, bởi hai địa bàn này có đặc điểm nổi bật cho khu vực dân cư ngoại thành và nội thành. Qua thí điểm, thành phố sẽ rút kinh nghiệm để tiến hành những bước tiếp theo trong xây dựng văn hóa ứng xử trong gia đình.

PV