Tạo động lực từ cải cách hành chính

Thứ Năm, 26-12-2019, 21:22
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Minh Hà

Với phương châm cải cách hành chính phải đạt hiệu quả rõ rệt, giúp công tác quản lý tốt hơn, phục vụ và làm người dân hài lòng hơn, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang đẩy mạnh mô hình chính quyền điện tử, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đầu giờ chiều, chị Trần Thị Thanh có mặt tại nhà văn hóa tổ dân phố Hoàng Liên 1, phường Liên Mạc để làm giấy khai sinh cho con và được các đoàn viên, thanh niên hướng dẫn các bước kê khai qua mạng in-tơ-nét. Chỉ trong thời gian ngắn, thủ tục đã hoàn thành. Chị Thanh cho biết, mô hình tổ dân phố điện tử tại đây hoạt động từ 7 đến 21 giờ hằng ngày, rất tiện cho người dân trong quá trình thực hiện các dịch vụ công, bớt nhiều thời gian đi lại.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Nắng Mai cho biết, nhằm giúp người dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại nhà văn hóa, tổ dân phố, phòng sinh hoạt cộng đồng… mà không cần phải đến tận nơi; UBND phường, quận đã xây dựng mô hình tổ dân phố điện tử hiện đại và thân thiện với người dân. Với phương thức xã hội hóa, từ đầu tháng 8-2017, quận đưa vào hoạt động thí điểm chín điểm đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đặt tại tổ dân phố và các tòa chung cư, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân tiếp cận với công nghệ mới, tăng tiện ích, giảm thời gian chi phí đi lại. Hiện, quận có gần 30 tổ dân phố điện tử, giúp tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mức 3, mức độ 4 luôn đạt 100%, trong đó, tỷ lệ hồ sơ công dân nộp tại nhà đạt 64,1%.

Mô hình tổ dân phố điện tử đã mang lại rất nhiều thuận lợi, lợi ích thiết thực cho cộng đồng; nâng cao hiệu quả hoạt động trong thực hiện xây dựng mô hình "chính quyền điện tử" ở quận Bắc Từ Liêm. Ðây chính là cầu nối để tiến tới xây dựng "công dân điện tử" góp phần giảm thời gian, công sức, chi phí cho tổ chức, công dân khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ - thông tin, quận Bắc Từ Liêm chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những bộ phận hằng ngày trực tiếp giao dịch với người dân, doanh nghiệp. Vì thế, ngay sau khi TP Hà Nội ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố, UBND quận đã ban hành kế hoạch thực hiện hai bộ Quy tắc ứng xử của thành phố giai đoạn 2018-2020, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện công vụ, nghiệp vụ và từng bước xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc quận "Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện".

Trong quá trình triển khai, quận đã duy trì kiểm tra việc thực hiện hai bộ quy tắc cũng như khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt. Năm 2019, quận kiểm tra 11 phòng, ban, đơn vị và 13 phường về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động; qua đó nghiêm túc, kịp thời nhắc nhở, phê bình, chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm. Thường xuyên và đột xuất kiểm tra công vụ về chấp hành thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động thuộc quận trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa và xử lý giải quyết công việc của các phòng ban chuyên môn.

Bên cạnh đó, quận thường xuyên phối hợp các cơ quan của thành phố để giải quyết các thủ tục hành chính liên thông; xây dựng và vận hành phần mềm một cửa điện tử dùng chung ba cấp của thành phố, quận và 13 phường của quận. Ðồng thời thực hiện dịch vụ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận và các phường. Kết quả năm 2019, tổng số hồ sơ phải giải quyết là 349.247 hồ sơ, quận đã giải quyết 345.282 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,9%; hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn là 344.843 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,87%; số hồ sơ đang giải quyết là 3.965 hồ sơ. Quận tiếp tục thực hiện tiết giảm thời gian giải quyết đối với 38 thủ tục hành chính thuộc quận, 48 thủ tục thuộc phường, mang lại sự hài lòng cho người dân trên địa bàn.

Những nỗ lực trong công tác cải cách hành chính đã giúp việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của quận Bắc Từ Liêm năm 2019 đạt kết quả tích cực. Trong đó, kinh tế tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất các ngành ước đạt 39.185 tỷ đồng, tăng 15,2% so năm 2018. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 2.865 tỷ đồng; hỗ trợ tạo việc làm cho 5.700 lao động; giảm 577 hộ nghèo… Ðây chính là những động lực quan trọng để quận cải cách hành chính quyết liệt hơn và tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Quốc Toản