Phát lộ nhiều dấu tích tại Hoàng thành Thăng Long

Thứ Hai, 03-06-2019, 20:31

Nhằm nghiên cứu làm sáng rõ hơn về vị trí, quy mô cấu trúc và giá trị của Khu di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long, năm 2018, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp Viện Khảo cổ học Việt Nam khai quật khoảng 1.000 m2 tại khu vực phía đông bắc nền điện Kính Thiên. Đây là khu vực khai quật sâu nhất từ trước đến nay, với hố đào sâu tới hơn bảy mét, phát lộ nhiều lớp di tích của các thời kỳ văn hóa. Cuộc khai quật cũng tìm thấy nhiều dấu tích, hiện vật khác nhau, gồm đồ đất nung, đồ gốm, đồ kim loại và cấu kiện gỗ...

Ảnh: NHẬT NAM