Hà Nội mở rộng diện tích trồng rau an toàn

Thứ Năm, 03-12-2020, 17:52
Sản xuất rau an toàn tại huyện Mê Linh, Hà Nội.

Đến nay, thành phố Hà Nội đã xây dựng được nhiều vùng sản xuất rau an toàn (RAT) cung cấp cho người tiêu dùng Thủ đô, đồng thời tạo hướng phát triển mới, nâng cao thu nhập cho nông dân.  

Thành phố Hà Nội có diện tích hơn 12.040 ha đất sản xuất rau các loại, tương đương diện tích gieo trồng khoảng 30.000 ha/năm. Sản lượng các loại rau khoảng 67.300 tấn/tháng, trong khi nhu cầu tiêu thụ của người dân rất lớn, khoảng 103.000 tấn/tháng. Không chỉ thiếu về số lượng, chất lượng rau còn nhiều hạn chế.

Triển khai đề án sản xuất và tiêu thụ RAT, Hà Nội đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ về giống, thuốc bảo vệ thực vật; xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.

Nhờ đó, trên địa bàn thành phố đã có 5.044 ha được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Các loại RAT mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó hơn 1.200 ha cho doanh thu hơn 1 tỷ đồng/ha/năm, cá biệt có diện tích đạt doanh thu 2 tỷ đồng/ha/năm. Các vùng rau được ứng dụng khoa học kỹ thuật, che phủ ni-lông, nhà lưới, nhà màng, trồng rau trái vụ, tăng thêm từ ba đến năm vụ/năm.

 Với các vùng sản xuất rau tập trung, năng suất tăng 30,6%; sản lượng tăng 40,7% so năm 2016, giá trị sản xuất trung bình đạt từ 300 triệu đến 500 triệu đồng/ha/năm, giá trị sản xuất rau an toàn cao hơn rau thường từ 10 đến 20%.

Đáng chú ý, việc sản xuất RAT đã làm thay đổi tập quán canh tác và giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông dân. Bao bì thuốc bảo vệ thực vật được thu gom, tiêu hủy bảo đảm vệ sinh môi trường. Tỷ lệ sử dụng thuốc thảo mộc, sinh học đã lên tới 60%; số lần sử dụng thuốc giảm 30%, chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giảm 50%...

Tuy nhiên, quy mô sản xuất RAT tại Hà Nội vẫn còn nhỏ, phân tán. Hiện mới có 30% số hộ nông dân tham gia sản xuất lớn, tham gia lớp học đồng ruộng (FFS) về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), trong khi sản xuất rau an toàn đòi hỏi phải có kiến thức, kỹ năng...

Số hoạt chất và tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật quá nhiều (gần 1.800 hoạt chất và hơn 4.000 tên thương phẩm) và không ngừng tăng lên, các công ty, cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật liên tục quảng cáo, khuyến mại, cộng thêm những diễn biến phức tạp của tình hình sâu bệnh càng gây khó khăn cho nông dân trong việc lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật.

Để khắc phục những hạn chế này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 3-7-2020 về việc "Duy trì, mở rộng phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025", với các mục tiêu: Nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát; hiệu quả sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội; cơ bản kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau, bảo đảm theo chỉ tiêu chất lượng quy định.

Chi cục trưởng Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương nhấn mạnh, thành phố Hà Nội phấn đấu kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dưới ngưỡng quy định cho 90% diện tích sản xuất rau an toàn trên địa bàn.

Cùng việc duy trì hiệu quả diện tích sản xuất 5.044 ha đã được cấp chứng nhận, thành phố sẽ mở rộng thêm từ 3.000 đến 4.000 ha sản xuất rau an toàn; nâng cao giá trị sản xuất đạt 500 triệu đồng/ha/năm trở lên.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát từ 30 đến 40 mô hình chuỗi cung cấp rau an toàn và 100% sản phẩm có thể truy xuất được nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ người tiêu dùng Thủ đô...

MINH ANH