Đổi mới hình thức thi đua, khen thưởng

Thứ Sáu, 05-10-2018, 00:03

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô, (ngày 10-10 hằng năm) TP Hà Nội tổ chức Hội nghị vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú", biểu dương người tốt, việc tốt.

Tiếp nối truyền thống ấy, vào dịp kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô năm nay, thành phố sẽ tổ chức hội nghị với tinh thần cải cách "ba trong một". Tại hội nghị lần này, thành phố biểu dương người tốt, việc tốt, các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao châu Á năm 2018 (ASIAD 18). Dự kiến, có khoảng 1.200 đại biểu tham dự, trong đó có hơn 700 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; gần 300 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu cùng 38 vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại ASIAD 18.

Thời gian qua, TP Hà Nội đã tập trung nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và chất lượng công tác thi đua, khen thưởng thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa Luật Thi đua, khen thưởng. Nổi bật là việc ban hành, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời quy định các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo đặc thù của thành phố, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng thời chủ động ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND (ngày 1-6-2017) của UBND thành phố về khắc phục những hạn chế; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn. Nhờ đó, các phong trào thi đua được đổi mới về nội dung, hình thức, bám sát các nhiệm vụ chính trị, những nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, việc khó của thành phố và của mỗi địa phương, đơn vị. Các phong trào thi đua đặc thù theo ngành, lĩnh vực như phong trào: “Xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; Thi đua “Năm trật tự văn minh đô thị”; thực hiện “Kỷ cương hành chính”; Phong trào "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô"...

Điều đáng mừng là, tỷ lệ người lao động trực tiếp được khen thưởng tăng dần trong các năm gần đây, chiếm 90% số lượng cá nhân được khen thưởng. Chỉ tính riêng trong năm 2018, thành phố có hơn 38.615 công nhân lao động được công nhận danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở (tăng 5% so với năm 2017); 1.920 công nhân lao động được công nhận công nhân giỏi cấp trên cơ sở.

Mặc dù vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố thời gian qua vẫn còn hạn chế như một số cơ quan, đơn vị chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng còn chưa tập trung, cách làm còn hình thức. Một số nơi coi nhẹ phong trào thi đua, chỉ chú trọng khen thưởng dịp cuối năm, làm mất đi ý nghĩa thiết thực của công tác thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, một số phong trào thi đua vẫn chưa có nội dung tiêu chí cụ thể, chưa tổ chức chỉ đạo điểm, chưa chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua.

Để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, thời gian tới, TP Hà Nội sẽ đẩy mạnh việc thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng người, đúng việc. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết các gương điển hình tiên tiến, tổ chức khen thưởng sớm, động viên kịp thời những tấm gương trong cuộc sống hằng ngày, để từ đó, lan tỏa, nhân rộng những hành động cao đẹp cho mọi người cùng học tập, rèn luyện, noi theo.

Đà Đông