Ðẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất

Thứ Hai, 15-07-2019, 22:11

Năm 2018, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2020, trong đó tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 là 635 dự án, với tổng diện tích hơn 197 ha.

Số tiền thu đấu giá đất dự kiến gần 16 nghìn tỷ đồng. Ðể thực hiện kế hoạch này, thành phố đã xác định ranh giới thu hồi đất thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án; giao đất; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất... Tuy nhiên, đến hết tháng 6 năm nay, số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất các địa phương thu được mới đạt hơn 3.000 tỷ đồng, đạt gần 19% kế hoạch thành phố giao. Trước đó, kết quả thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 cũng chỉ đạt gần 60%, trong tổng số kế hoạch hơn 13.700 tỷ đồng, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhiều địa phương.

Nguyên nhân chính dẫn đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất thời gian qua đạt kết quả thấp là do công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương chậm, nhất là tại địa bàn các huyện có kế hoạch phát triển thành quận, người dân có tâm lý không hợp tác để chờ đợi khi thành quận sẽ được bồi thường, hỗ trợ cao hơn. Một số địa phương chỉ tập trung tổ chức đấu giá theo dự án, ít tổ chức đấu giá các diện tích đất nhỏ lẻ, xen kẹt cho các đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, thời gian tổ chức các phiên đấu giá thường chọn thời điểm cuối năm. Trong khi đó, thị trường bất động sản sáu tháng đầu năm tại TP Hà Nội diễn ra kém sôi động, có dấu hiệu bước vào chu kỳ giảm giá.

Ðấu giá quyền sử dụng đất có mục tiêu quan trọng nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Vì thế, UBND thành phố Hà Nội cần giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đoàn công tác liên ngành tiếp tục làm việc với các địa phương, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. UBND các quận, huyện, thị xã và Trung tâm phát triển quỹ đất tập trung triển khai tổ chức các phiên đấu giá đất đã đủ điều kiện; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá.

Tiếp tục rà soát quỹ đất nhỏ lẻ, xen kẹt phù hợp quy hoạch để tổ chức đấu giá. Ðối với những dự án đấu giá có quy mô diện tích dưới 5.000 m2, khi lập, phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng cần phù hợp các quy hoạch, bảo đảm khớp nối đồng bộ hạ tầng trong khu vực. Khi thực hiện dự án đầu tư hạ tầng khu đất đấu giá, nếu không bảo đảm bố trí đủ nguồn vốn thực hiện toàn bộ quy hoạch hoặc chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng, các địa phương có thể tổ chức đấu giá từng phần để quay vòng vốn thực hiện phần còn lại của dự án.

NGỌC THANH