Tạo nguồn thu vững chắc

Thứ Năm, 21-07-2016, 14:36

Trong sáu tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội thực hiện được 78.764 tỷ đồng, đạt 51% dự toán, tăng 20,8% so cùng kỳ. Có 31 trong số 37 đơn vị có tỷ lệ tổng thu hơn 50% dự toán và có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, có 5 trong số 37 đơn vị đạt dưới 50% dự toán, nhưng đều có tăng trưởng so với cùng kỳ.

Một trong số ít quận, huyện đạt kết quả nổi bật trong công tác thu ngân sách là Nam Từ Liêm. Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 6-2016, thu ngân sách trên địa bàn quận đạt khoảng 3.980 tỷ đồng, đạt 101% dự toán giao đầu năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 68%). Trong đó, thu từ đất 2.371 tỷ đồng, đạt 199% dự toán. Các khoản thu còn lại như thuế công nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ… là 1.608 tỷ đồng, đạt 59%. Theo lãnh đạo quận, để có được kết quả này, Nam Từ Liêm đã triển khai nhiều giải pháp tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, cho nên thời gian qua, quận đã thu hút được nhiều doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Để tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách, ngày 15-7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2016. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, đẩy mạnh xuất khẩu, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8,5 đến 9% đã đề ra, tạo tiền đề phát triển nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách. Đồng thời, tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, giao nhiệm vụ cụ thể cho Cục Thuế, Cục Hải quan, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã. Trong đó, tiếp tục thực hiện công khai danh sách những doanh nghiệp nợ thuế theo quy định; kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế kịp thời theo quy định (nhất là biện pháp cưỡng chế về hóa đơn) đối với các đơn vị nợ chây ỳ, có dấu hiệu trốn thuế. Tăng cường phối hợp, phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31-12-2016 không quá 5% so với số thực thu ngân sách năm 2016. Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được giao trên địa bàn và tăng tối thiểu 14-16% so với số thực hiện thu năm 2015.

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, với những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính…, cho nên sáu tháng đầu năm, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý, kinh tế duy trì tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,3%, trong đó, giá trị gia tăng công nghiệp tăng 7,5%, thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2015, đạt 200% kế hoạch năm 2016, giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng 7,5%, thu hút hơn sáu triệu lượt khách du lịch (tăng 9,4%). Đặc biệt, việc UBND thành phố đã chỉ đạo tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức với nhân dân, doanh nghiệp. Cải cách hành chính trong nội bộ các cơ quan quản lý nhà nước đã theo tinh thần “một việc - một đầu mối xuyên suốt” là yếu tố quan trọng tạo cho Hà Nội có sự bứt phá, vươn lên. Để giữ nguồn thu vững chắc, Hà Nội cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, nhưng cũng phải thường xuyên kiểm tra, rà soát để nắm bắt kịp thời số lượng, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn để đưa vào diện quản lý. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách, chú trọng việc thanh tra đối với các chuyên đề như chuyển giá, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, hoàn thuế, hộ kinh doanh cá thể, thanh tra đối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Quan trọng hơn cả, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần sản xuất, kinh doanh yên tâm đầu tư phát triển.

TRUNG VŨ