Giảm nợ thuế, tăng thu ngân sách

Thứ Sáu, 27-07-2018, 00:37

Nửa đầu năm 2018, thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có tín hiệu khả quan, số thu tăng cao so cùng kỳ năm 2017. Ðây là tiền đề để thành phố đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách giao trong năm nay.

Tổng thu ngân sách của TP Hà Nội sáu tháng đầu năm nay đạt 120.062 tỷ đồng, đạt 50,4% dự toán pháp lệnh và tăng 19% so cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu nội địa của ngành thuế có tiến độ tăng khá, với 111.200 tỷ đồng, đạt 51,4% dự toán, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2017. Hầu hết các khoản thu, khu vực thu duy trì tăng trưởng, trong đó có một số khoản thu có tiến độ đạt khá như tiền sử dụng đất, thuế ngoài quốc doanh, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước khối Trung ương... Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, để đạt kết quả nêu trên, Hà Nội đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để quản lý thu, tập trung rà soát các đối tượng và triển khai các dịch vụ thuế điện tử. Cùng với đó, tích cực thực hiện giải pháp để giảm nợ đọng như công khai danh tính của doanh nghiệp nợ thuế. Từ đó nợ đọng trên địa bàn đã giảm 4,4%.

Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cho biết, đơn vị đã luôn chú trọng hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin cho việc nộp thuế. Hiện nay, tỷ lệ kê khai thuế qua mạng tại Hà Nội luôn đạt hơn 97%, nộp thuế điện tử đạt hơn 95%. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao giải quyết tốt số nợ đọng thuế từ tiền sử dụng đất của các doanh nghiệp bất động sản. Trong vài năm gần đây, Cục Thuế Hà Nội thường xuyên công bố công khai những chủ đầu tư còn chây ỳ, nợ đọng thuế. Nhờ đó, kết quả có sự chuyển biến khá tích cực. Trung tuần tháng 7 vừa qua, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục công khai danh sách 331 đơn vị nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất với số tiền nợ gần 2.500 tỷ đồng. Ðáng chú ý, có 12 đơn vị nợ thuế phí với số nợ hơn 546 tỷ đồng và 16 doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất hơn 1.229 tỷ đồng.

Trước đó, Cục Thuế Hà Nội đã công khai 690 đơn vị nợ tiền thuế, phí, các khoản thu liên quan đến đất với tổng số tiền nợ là gần 1.475 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 198 doanh nghiệp và dự án nộp lại gần 47,6 tỷ đồng... Ðiều này được Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đánh giá tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2018, tổ chức ngày 18-7 vừa qua: "Công tác thu hồi nợ thuế được tích cực triển khai, cơ quan thuế đã công khai danh tính của các đối tượng nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng, nhờ đó nợ đọng giảm 44%".

Trong năm nay, Hà Nội quyết tâm thu đạt và vượt kế hoạch được giao (hơn 238 nghìn tỷ đồng). Sáu tháng cuối năm, Hà Nội tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, phối hợp Bộ Tài chính triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch; rà soát chi ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ bảo đảm quản lý, điều hành chặt chẽ, linh hoạt; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ tài chính, phấn đấu đạt 10% số đơn vị tự chủ theo chỉ đạo của Trung ương; tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, qua đó góp phần tăng thu ngân sách. Lãnh đạo thành phố cũng kiến nghị Chính phủ và Bộ Tài chính hỗ trợ, hướng dẫn đẩy mạnh công tác thu đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương (do hiện nay thu từ đối tượng này mới đạt 44%); tăng cường các nguồn thu từ bán đấu giá đất, bán tài sản… Cùng với đó, tiếp tục các chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp.

TRUNG VŨ