Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng

Thứ Năm, 15-10-2020, 21:35
Công trình cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách thành phố. Ảnh: NGỌC MAI

5 năm qua, TP Hà Nội đã huy động được 1,74 triệu tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, gấp 1,65 lần giai đoạn 2011 - 2015. Từ nguồn vốn này, thành phố đã đầu tư hoàn thành nhiều công trình lớn, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trong giai đoạn 2021 - 2025, nhu cầu vốn đầu tư phát triển của Hà Nội gấp 1,8 lần giai đoạn 2016 - 2020. Thành phố tập trung thực hiện năm nhóm giải pháp nhằm huy động các nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 từ 7,5 đến 8,0%/năm, nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn của Hà Nội là khoảng 3,1 đến 3,2 triệu tỷ đồng, gấp 1,8 lần giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, tỷ trọng khu vực ngoài nhà nước khoảng 53%; khu vực đầu tư nước ngoài khoảng 15%; vốn đầu tư của khu vực nhà nước đáp ứng khoảng 32%. Vì vậy, việc huy động tất cả các nguồn lực từ doanh nghiệp trong và ngoài nước, từ dân cư, từ đầu tư trực tiếp nước ngoài, từ kêu gọi vốn ODA... để thực hiện các mục tiêu phát triển giai đoạn tới là rất quan trọng. Thành phố sẽ tập trung triển khai năm nhóm giải pháp chính. 

Trước hết, thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC); ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chính quyền điện tử; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chỉ số PCI. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, giảm chi phí thực hiện các TTHC. Rà soát, đơn giản các quy trình xử lý các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đầu tư ngoài ngân sách, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất. Nâng cao tỷ lệ và chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn doanh nghiệp và người dân.

Đối với nguồn vốn ngân sách, thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 có chất lượng và nâng cao hiệu quả đầu tư công; đầu tư có trọng tâm trọng điểm; quản lý chặt chẽ; bảo đảm tiến độ thực hiện, giải ngân nhanh và sớm đưa dự án vào hoạt động phát huy hiệu quả. Trong đó, tập trung nguồn vốn ngân sách (của thành phố và vốn của Trung ương trên địa bàn) để đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thực hiện tốt vai trò là vốn mồi để thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách và vốn đầu tư nước ngoài đầu tư phát triển trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách; mở rộng các hình thức đầu tư, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước bỏ vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các dự án sản xuất, kinh doanh. Thành phố sẽ hoàn thành quy hoạch chung xây dựng; lấp đầy các quy hoạch phân khu còn lại và công khai rộng rãi cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư phát triển. Đẩy mạnh thực hiện đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ, hiện đại, xanh, thân thiện với môi trường. Khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên các lĩnh vực nhằm giải quyết ùn tắc giao thông và môi trường dân sinh bức xúc. 

Đồng thời, thành phố chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các tổ chức tài chính quốc tế. Trong đó, thực hiện thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc, tập trung cho các dự án đầu tư có chất lượng, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có tính cạnh tranh nhất là từ các tập đoàn quy mô lớn, xuyên quốc gia. Ưu tiên thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia thuộc tốp 500 hàng đầu; chỉ áp dụng các chính sách khuyến khích, ưu đãi cho các doanh nghiệp FDI có cam kết chuyển giao công nghệ. Đồng thời, với việc thu hút đầu tư các dự án mới, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, phấn đấu tỷ lệ đạt từ 60% vốn đăng ký trở lên.

Điểm mới trong việc huy động nguồn lực phát triển trong nhiệm kỳ này là thành phố phát huy yếu tố văn hóa trong phát triển kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững, xứng đáng vai trò đầu tàu của Hà Nội trong phát triển kinh tế vùng và cả nước. Các sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã cần xây dựng kế hoạch, có biện pháp cụ thể để chỉ đạo, điều hành việc huy động nguồn lực trong giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khai thác tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

NGUYỄN DOÃN TOẢN

Phó Chủ tịch

UBND thành phố Hà Nội