Ứng dụng mô hình cơ quan điện tử

Thứ Hai, 22-07-2019, 20:50
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa khai trương ứng dụng mô hình cơ quan điện tử hướng tới hạn chế giấy tờ tại các phòng, ban thuộc sở. Đây là hệ thống phần mềm gồm mười chức năng, trong đó có những chức năng chính như: Quản lý văn bản phục vụ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp theo ISO; Theo dõi, nhắc việc và quản lý tình hình xử lý công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức, lao động; Quản lý, tiếp nhận thông tin phản ánh đơn thư khiếu nại của tổ chức, công dân; Ký chữ ký điện tử của lãnh đạo và phát hành văn bản điện tử trên phần mềm…

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, việc triển khai mô hình này giúp việc xử lý công việc giữa các phòng, ban thuộc sở có sự liên thông chặt chẽ, nhanh chóng và thuận tiện. Hồ sơ được theo dõi và thống kê xuyên suốt từ khâu tiếp nhận đến khâu thụ lý, phát hành, trả kết quả và lưu trữ… Ngoài ra, việc xử lý hồ sơ công việc có thể thực hiện ở các điểm khác nhau thông qua in-tơ-nét (trong giới hạn được phân tuyến), giúp cho việc giải quyết hồ sơ công việc khi đến sở nhanh chóng và hiệu quả hơn… Ngoài ra, việc triển khai phần mềm này còn giúp việc quản lý, đánh giá, xếp loại thi đua cán bộ, công chức, viên chức trong sở được chính xác, công khai, bởi kết quả xử lý công việc hằng ngày của các cán bộ, nhân viên đều được thực hiện trực tiếp và tự động trên phần mềm.

Với mục tiêu xây dựng “chính quyền điện tử” hướng tới “một thành phố thông minh”, gần đây, việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của TP Hà Nội đã đạt kết quả tích cực. Qua đó không chỉ giúp chính quyền chỉ đạo, điều hành tốt hơn, mà còn mang lại hiệu quả rõ nét trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, giảm thời gian, thành phần hồ sơ, đột phá lớn nhất trong cải cách hành chính của TP Hà Nội thời gian qua là quyết liệt ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc, thủ tục hành chính, đã thay đổi mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, công chức và người dân. Ở cấp thành phố, UBND thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo, điều hành, thực hiện gửi giấy mời, tài liệu họp qua e-mail của cơ quan và e-mail công vụ của thủ trưởng cơ quan; kết nối hạ tầng phục vụ họp giao ban trực tuyến đến tận xã, phường… Thành phố cũng tiến hành điện tử hóa các quy trình xử lý công việc để giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử liên thông dùng chung.

Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, nhờ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đến nay, 100% các doanh nghiệp mới đều thực hiện thủ tục thành lập qua mạng, thời gian thực hiện đăng ký thành lập mới doanh nghiệp qua mạng hiện chỉ còn hai ngày làm việc (rút ngắn một ngày so với Luật Doanh nghiệp), nhờ đó, sáu tháng đầu năm nay, Sở đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 13.690 doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện.

Sau một thời gian triển khai mô hình cơ quan điện tử tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, thành phố và các ngành chức năng cần đánh giá kết quả của mô hình này. Nếu đạt được các mục tiêu thì nên chỉ đạo tiếp tục triển khai tại các sở, ngành của thành phố để nâng cao hơn nữa sự minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ; cải thiện hiệu quả công việc, đồng thời giảm chi phí hành chính của các cơ quan nhà nước.

HẢI CHI