Siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ

Thứ Hai, 14-01-2019, 22:06

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ chín ngày liên tục, từ ngày 28-1 đến hết ngày 10-2 (tức từ ngày 28 tháng Chạp Mậu Tuất đến hết ngày mồng 6 Tết Kỷ Hợi). Số ngày nghỉ khá dài, đủ để người lao động thu xếp thời gian về quê, đi thăm hỏi người thân, hoặc đi du lịch. Ngay sau Tết là bắt đầu mùa lễ hội Xuân. Vì vậy, nếu các cơ quan, đơn vị không siết chặt kiểm tra, kiểm soát kỷ luật công vụ, yêu cầu cán bộ, công chức làm việc nghiêm túc trong thời gian trước và sau kỳ nghỉ Tết, thì khó bảo đảm tiến độ, chất lượng giải quyết công việc.

Năm 2018, TP Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có tám chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, hai chỉ tiêu về đích trước thời hạn đề ra trong Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, thu ngân sách vượt dự toán. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư nước ngoài dẫn đầu cả nước, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao. Có được kết quả này là nhờ trong năm qua, thành phố đã quyết liệt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính kết hợp tăng cường kỷ luật công vụ.

Bước sang năm 2019 - năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Hà Nội đề ra các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội cao hơn năm 2018. Cụ thể, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 7,4 đến 7,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 118 triệu đến 120 triệu đồng, tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển đạt từ 10,5 đến 11%... Để thực hiện được các chỉ tiêu, thành phố tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó ưu tiên tạo chuyển biến rõ nét về môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Chính vì vậy, TP Hà Nội yêu cầu cơ quan hành chính các cấp từ thành phố đến cơ sở phải bảo đảm triển khai thông suốt các dịch vụ công phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân, doanh nghiệp trước và sau Tết.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2019. Đối tượng kiểm tra là các sở, cơ quan tương đương sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các sở, ban, ngành... Việc kiểm tra nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước từ cấp thành phố đến cơ sở không chỉ trong dịp Tết Nguyên đán, mà cả trong năm 2019.

Hy vọng rằng, các cơ quan sẽ tự giác, nghiêm túc thực hiện kỷ luật công vụ, duy trì tốt nhịp độ công việc trong thời điểm trước Tết, bố trí đủ cán bộ trực trong Tết, nhằm kịp thời xử lý các công việc đột xuất phát sinh. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc không được để chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chung của cả xã hội.

HẢI CHI