Nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân và cơ quan hành chính

Thứ Năm, 14-03-2019, 20:48
Thông tin Cổng thông tin tiếp nhận và trả lời phản ánh của người dân của TP Hà Nội sắp đi vào hoạt động, đang được đông đảo người dân đón nhận. Có thể coi đây là kênh thông tin tương tác giữa thành phố với người dân.

Dự kiến, đến tháng 7 này khi hệ thống chính thức đi vào hoạt động, người dân có thể truy cập vào hệ thống từ máy vi tính, thiết bị di động được kết nối in-tơ-nét để gửi phản ánh, kiến nghị và theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của mình về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính. Những hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cũng được tiếp nhận qua kênh này. Người dân có thể đề xuất những sáng kiến về cải cách hành chính, phát hiện các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp... Thông qua Cổng thông tin, các cơ quan hành chính của thành phố sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân theo từng lĩnh vực, từng cơ quan xử lý.

Cũng nằm trong nỗ lực hiện đại hóa nền hành chính, hiện TP Hà Nội đang hoàn thiện dự án "Xây dựng hệ thống họp trực tuyến phục vụ công tác quản lý, điều hành của thành phố - giai đoạn 3" kết nối liên thông giữa Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND thành phố với 55 điểm cầu các sở, UBND các quận, huyện, thị xã, các ngành và 577 xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp và hiện đại hóa nền hành chính. Đến nay, toàn thành phố đã có 1.055 dịch vụ công trực tuyến, đạt 55% số thủ tục hành chính của thành phố được triển khai cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Năm 2019, thành phố phấn đấu 100% dịch vụ công phải được thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn vẫn chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng mối quan hệ giữa công dân và cơ quan hành chính thành phố còn những hạn chế. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa được thực thi nghiêm túc, còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Một bộ phận cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức ở các sở, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã còn có hành vi cửa quyền, nhũng nhiễu, thiếu tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ người dân gây bức xúc trong dư luận. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan đến người dân, doanh nghiệp chưa được bảo đảm.

Chính vì vậy, người dân mong muốn Cổng thông tin tiếp nhận và trả lời phản ánh của người dân của TP Hà Nội khi đi vào hoạt động sẽ góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính thành phố, hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm và mở rộng sự tham gia của người dân trong công tác quản lý hành chính nhà nước bằng việc tăng cường tương tác, trao đổi, cung cấp thông tin giữa người dân và cơ quan hành chính.

ĐÀ ĐÔNG