Gương mẫu, sáng tạo đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Thứ Năm, 15-10-2020, 21:40

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17 đã thành công tốt đẹp trong niềm tin yêu, phấn khởi của nhân dân thành phố. Nghị quyết Đại hội đã được 100% đại biểu tham dự biểu quyết thông qua. Nghị quyết đã khẳng định những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, nhân dân TP Hà Nội đạt được; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nghị quyết đã đề ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể để xây dựng, phát triển Thủ đô trong 5 năm tới. Về kinh tế, thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 từ 7,5 đến 8,0%; cơ cấu kinh tế năm 2025 ngành dịch vụ chiếm từ 65 đến 65,5%, công nghiệp và xây dựng chiếm từ 22,5 đến 23,0%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 8.300 đến 8.500 USD/năm. Thành phố cũng phấn đấu 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 60 đến 62%; toàn bộ chất thải rắn được thu gom và xử lý… Về an sinh xã hội, phấn đấu không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố. Nghị quyết cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá mà Đảng bộ, nhân dân sẽ thực hiện trong thời gian tới. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội là sự hội tụ tinh hoa, trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Việc thực hiện những mục tiêu này, nhằm xây dựng Hà Nội ngày một văn minh, hiện đại, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Sự đoàn kết, thành công của Đại hội Đảng bộ lần thứ 17 khiến người dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tạo thêm động lực để toàn Đảng bộ, nhân dân Thủ đô vượt lên mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, Hà Nội đã đặt ra nhiều chỉ tiêu cao trong phát triển, chẳng hạn như mục tiêu phát triển kinh tế và thu nhập bình quân đầu người. Năm 2020, kinh tế thành phố gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Năm 2021, dư chấn của dịch bệnh có thể vẫn chưa chấm dứt. Trong khi đó, kinh tế sẽ tạo đà cho việc thực hiện nhiều chỉ tiêu khác, nhất là phát triển hạ tầng, an sinh xã hội... Bởi vậy, tự hào về những thành tựu đạt được, nhưng không được chủ quan. Các cấp, các ngành cần trở lại ngay với công việc, khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống. Trong đó, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong công việc, trong mọi phong trào; bắt tay ngay vào những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như: Cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, chống ùn tắc giao thông… 

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17 diễn ra trong bối cảnh thế giới đang ở thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. TP Hà Nội vừa gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo. Thành phố đã định hình những tư duy mới trong quá trình phát triển để đồng hành cùng thế giới. Cho nên, từ nền tảng, nhận thức chung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải căn cứ vào tình hình của địa phương, của ngành mình để cụ thể hóa các chương trình phù hợp, có những sáng tạo trong thực hiện để phù hợp với thực tế địa phương, thực tế ngành cũng như bối cảnh chung của thế giới. Từ đó, có kế hoạch và lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn, phấn đấu ngay từ vạch xuất phát để đạt được những thành quả khả quan vào cuối nhiệm kỳ.

GIANG NAM