Đẩy nhanh việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Thứ Sáu, 22-05-2020, 00:29

Từ năm 2016 đến nay, tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, cử tri đã kiến nghị hơn 2.700 nội dung liên quan đến các lĩnh vực như: quản lý đất đai; quy hoạch, trật tự xây dựng; an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy tại các nhà chung cư cao tầng; ô nhiễm môi trường; an toàn thực phẩm; y tế; giáo dục; cải cách hành chính...

Tất cả các nội dung kiến nghị của cử tri đều được UBND thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp kiểm tra, giải quyết, trả lời tại kỳ họp và thông báo tới cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp, thể hiện tính nghiêm túc của cơ quan hành chính cao nhất của thành phố trước cử tri theo quy định. Đến nay, hơn 90% nội dung kiến nghị đã được giải quyết, trong đó có nhiều chính sách được cử tri rất quan tâm như: chính sách miễn phí sử dụng xe buýt đối với người từ 60 tuổi trở lên, thu hồi diện tích đất nông nghiệp còn lại sau khi thu hồi giải phóng mặt bằng không đủ điều kiện sản xuất...

Bên cạnh những kết quả tích cực trong công tác giải quyết các kiến nghị của cử tri, đến nay còn 10% nội dung kiến nghị đang trong quá trình thực hiện, chưa giải quyết xong. Trong đó, đáng chú ý là công tác phòng cháy, chữa cháy tại các nhà chung cư cao tầng; công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, giải quyết tồn tại trong công tác quản lý đất rừng; thực hiện dự án ngoài đê sông Hồng, các dự án bảo vệ môi trường… Một số ý kiến trả lời của UBND thành phố chưa đi thẳng vào nội dung vấn đề, chưa quy rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Một số kiến nghị thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, nhiều cấp, nhiều ngành, nhưng chưa có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các cơ quan, dẫn đến việc giải quyết kéo dài, để cử tri tiếp tục kiến nghị nhiều lần. Điển hình như kiến nghị của cử tri về việc thành phố nghiên cứu cách thức thu gom, vận chuyển rác thải phù hợp, hiệu quả hơn vì hiện nay, công tác thu gom rác thải, nhất là ở khu vực nông thôn còn nhiều hạn chế; việc thúc đẩy thực hiện các dự án cung cấp nước sạch cho người dân khu vực ngoại thành…

Nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm trễ giải quyết một số kiến nghị của cử tri do thiếu sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, chính quyền các cấp; các kiến nghị có nội dung phức tạp, cần nhiều thời gian thực hiện. Trong quá trình giải quyết kiến nghị có nhiều khó khăn, bất cập phát sinh, chưa được cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, thời gian tới, UBND thành phố cần đẩy nhanh tiến độ, tập trung đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, phân công cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, bảo đảm kịp thời giải quyết các kiến nghị của cử tri. Thành phố tăng cường các đoàn công tác trực tiếp về cơ sở để xử lý những vấn đề nóng, vấn đề mà cử tri và nhân dân bức xúc, vấn đề tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Đặc biệt, thành phố cần chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, tránh để vụ việc kéo dài, ngày càng phức tạp.

Minh Vân