Chú trọng tạo việc làm cho người lao động

Thứ Hai, 21-12-2020, 22:21

Năm 2020, dịch Covid-19 xảy ra làm hơn một triệu lao động trên địa bàn Thủ đô bị mất việc làm, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Trong bối cảnh đó, thành phố đã triển khai các giải pháp kiểm soát dịch gắn với khôi phục sản xuất, kinh doanh, chú trọng hỗ trợ người lao động tiếp cận với cơ hội việc làm. Nhờ vậy, gần 200 nghìn lao động vẫn được tạo việc làm, giúp thành phố hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra.

Việc làm cho người lao động là vấn đề được các cấp, ngành của thành phố đặc biệt quan tâm, đã và đang triển khai linh hoạt, đồng bộ nhiều giải pháp. Mới đây nhất, tại kỳ họp thứ 18, HÐND thành phố khóa 15 đã thông qua Nghị quyết về chủ trương ban hành Ðề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 và Quy định một số chính sách, nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn. Trong giai đoạn này, mỗi năm, Hà Nội phấn đấu có thêm 30 nghìn doanh nghiệp được thành lập, tạo thêm việc làm mới cho khoảng 300 nghìn lao động. Trước đó, hàng loạt các giải pháp hỗ trợ người lao động đã được thành phố triển khai. Từ gói an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ, đến nay, thành phố đã hỗ trợ cho hơn 514 nghìn người với số tiền hơn 600 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở nhóm người bị mất việc làm, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thành phố cũng tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19, tạm dừng đóng Quỹ Hưu trí và tử tuất hoặc được vay vốn ưu đãi để trả lương cho người lao động. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp đã vượt qua giai đoạn khó khăn, bảo đảm việc làm cho người lao động. Hơn 80 nghìn lao động bị mất việc đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đã được các cơ quan chức năng  chi trả đầy đủ, kịp thời theo quy định. Tại cơ sở, các địa phương đã chủ động hỗ trợ các đối tượng yếu thế, khó khăn, mất việc làm  thông qua chính sách cho vay vốn, hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm. Ðáng chú ý, dù phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, ngành lao động - thương binh và xã hội thành phố vẫn tổ chức gần 200 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia tuyển dụng của hơn 6.000 doanh nghiệp, giúp hơn 15 nghìn lao động có việc làm.

Mới đây, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã xây dựng website với địa chỉ: https://vieclamthudo.today, kết nối liên thông giữa các sàn giao dịch việc làm tại Hà Nội với nhiều địa phương khác, giúp người lao động có điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận cơ hội việc làm. Ngoài ra, hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động tiếp tục được ưu tiên thực hiện.

Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, Bạch Liên Hương, ngoài những chính sách, giải pháp đã triển khai, năm 2021, sở sẽ phối hợp các ngành, địa phương điều tra cung - cầu về lao động đến cấp cơ sở, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi hỗ trợ giải quyết việc làm. Việc nghiên cứu chuyên sâu, đa chiều về cung - cầu lao động, ứng dụng công nghệ thông tin về thị trường việc làm sẽ được triển khai trên phạm vi rộng để có thể tạo nhiều hơn nữa  cơ hội việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, thị trường lao động tại Hà Nội đang diễn ra một thực tế đáng lo ngại là trong quá trình hội nhập sâu rộng hiện nay lại thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, thừa lao động phổ thông. Ðây là vấn đề không chỉ các cấp, các ngành của thành phố cần quan tâm  giải quyết mà chính bản thân người lao động cũng cần thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động, mở rộng cơ hội kiếm việc làm, tạo thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Ðà Ðông