Ðẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ

Thứ Hai, 24-02-2020, 22:11

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu chấm dứt nhiệm vụ nghiên cứu lập quy hoạch đối với Công ty CP Ðầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao (Decotech) tại khu tập thể Nam Thành Công (quận Ðống Ða), bởi đơn vị này thực hiện chậm tiến độ và quá thời hạn cam kết.

UBND thành phố cũng giao các đơn vị liên quan tiếp tục kêu gọi, tìm các nhà đầu tư có nhu cầu tham gia nghiên cứu lập ý tưởng quy hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể này để báo cáo thành phố. Ðây là một trong rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong công tác cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội. Bởi ngay từ khâu quy hoạch đã gặp rất nhiều khó khăn, chưa tính đến việc xây dựng mới. Ðiều này có thể thấy rõ trên con số thống kê. Tính đến nay, cả thành phố mới hoàn thành cải tạo, xây dựng lại được 14 trong tổng số hơn 1.500 khối nhà, chiếm khoảng 1% so với kế hoạch. Các hộ dân sinh sống tại bốn khu chung cư cũ nguy hiểm cấp D đã được các cấp chính quyền tổ chức di dời, nhưng vẫn chưa có phương án xây dựng lại.

Nhiều chuyên gia quy hoạch đô thị cho rằng, để công cuộc tái thiết chung cư cũ đạt hiệu quả, một trong những giải pháp cần thực hiện là có quyết sách mạnh mẽ, đột phá từ ngay khâu quy hoạch. Thời gian qua, với chủ trương xã hội hóa, thành phố đã giao cho các chủ đầu tư tự lập quy hoạch từng khu để trình lên cơ quan quản lý phê duyệt. Tuy nhiên, thực tế việc cải tạo chung cư cũ mới chỉ được thực hiện cho từng tòa nhà đơn lẻ tại các khu như Giảng Võ, Kim Liên, Nam Ðồng… dẫn đến sự không đồng bộ cho toàn khu. Do đó, khâu quy hoạch là nhân tố đầu tiên quyết định sự thành công của một dự án tái thiết khu chung cư cũ. Ðơn cử, với các khu tập thể lớn, gồm nhiều khối nhà như khu Nguyễn Công Trứ, Kim Liên, Trung Tự, Bách Khoa, Phương Mai, Giảng Võ, Thành Công… nên xây dựng theo tiêu chuẩn đô thị mới, đồng bộ. Các khu chung cư cũ riêng lẻ thì nên tuân thủ theo quy chuẩn xây dựng.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, thời gian qua, TP Hà Nội đã kiến nghị Bộ Xây dựng đề xuất với T.Ư cho phép Hà Nội thực hiện cơ chế đặc thù để giải quyết việc cải tạo chung cư cũ. UBND thành phố đã giao 19 nhà đầu tư có năng lực tự bỏ kinh phí, triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để cải tạo, xây dựng lại 30 khu chung cư cũ trên địa bàn, bảo đảm khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực, đồng thời khắc phục những bất cập, hạn chế trước đây. Ðến nay, đã có năm khu chung cư cũ được lập xong đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, đang được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định để trình thành phố phê duyệt, gồm các khu: Nguyễn Công Trứ, Quỳnh Mai, Nghĩa Tân, Kim Liên, tập thể ba tầng tại quận Hà Ðông. 17 đồ án đã được báo cáo tập thể lãnh đạo UBND thành phố về ý tưởng quy hoạch.

Công tác cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ ở những đô thị lớn như Hà Nội là vấn đề nan giải. Cùng với những quyết sách mạnh mẽ của chính quyền thành phố, thời gian tới, các bộ, ngành có liên quan cần phối hợp chặt chẽ với TP Hà Nội thực hiện nghiên cứu, đề xuất cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các quy định liên quan để đẩy nhanh tiến độ cải tạo các khu chung cư cũ tại Hà Nội, làm đẹp mỹ quan đô thị và cải thiện đời sống người dân.

GIA MINH