Chú trọng tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở

Thứ Năm, 09-11-2017, 13:42
Lãnh đạo HĐND thành phố tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ảnh: HỒNG NHUNG

Sau hơn ba năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), thành phố Hà Nội đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần giải tỏa các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, giữ vững ổn định, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, công tác này vẫn đang tiềm ẩn không ít diễn biến phức tạp, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Từ năm 2014 đến nay, TP Hà Nội tập trung thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn liên quan quyền và lợi ích của công dân. Do đó, tình hình khiếu kiện của công dân cũng có những diễn biến phức tạp. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Hoài Nam cho biết: KNTC liên quan công tác bồi thường sau giải phóng mặt bằng, dồn điền đổi thửa, quản lý đất đai cho thuê đất trái thẩm quyền, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp... chiếm khoảng 70%. Cá biệt, đã xuất hiện một số đoàn khiếu kiện đông người, một số vụ việc KNTC có tính chất gay gắt, phức tạp, có hành vi vi phạm pháp luật.

Trong bối cảnh đó, Thành ủy Hà Nội đã kịp thời quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 một cách nghiêm túc, gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Các địa phương, đơn vị đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và chịu trách nhiệm về tình hình KNTC trên địa bàn.

Theo Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Huy, ba năm qua, lãnh đạo UBND thành phố đã tiếp 1.745 lượt công dân tại trụ sởtiếp công dân; lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tiếp hơn 30 nghìn lượt công dân. Riêng các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp 110 nghìn lượt công dân đến KNTC, trong đó có 1.576 lượt đoàn đông người (từ 15 người trở lên/ đoàn). Cũng trong thời gian này, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp nhận, xử lý theo quy định hơn 90 nghìn đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh. Trong việc giải quyết khiếu nại, với tổng số gần 3.500 vụ việc, các cơ quan của thành phố đã giải quyết 3.303 vụ, đạt tỷ lệ 90%. Kết quả giải quyết tố cáo cho thấy, tổng số vụ việc là 1.467 vụ việc, đã giải quyết 1.345 vụ, đạt tỷ lệ trung bình hằng năm 82%. Qua giải quyết KNTC đã thu hồi cho nhà nước 7,24 tỷ đồng và hơn 90 nghìn m2 đất, thu hồi 17 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đã trả lại cho công dân hơn 14,5 tỷ đồng và gần 30 nghìn m2 đất. Đồng thời, điều chỉnh, bổ sung 73 phương án bồi thường, hỗ trợ; đã kiểm điểm trách nhiệm 85 tập thể và 257 cá nhân có sai phạm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC còn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân là do một số chính sách pháp luật còn chồng chéo. Bên cạnh đó, không ít quận, huyện chưa chủ động trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC để kịp thời giải quyết các mâu thuẫn mới phát sinh dẫn đến một số vụ việc kéo dài, gây bức xúc. Ngoài ra, Hà Nội đang trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng, phát sinh nhiều KNTC của công dân trong các lĩnh vực cấp phép xây dựng và quản lý cấp phép xây dựng, tố cáo việc xây dựng gây ảnh hưởng hộ liền kề…

Đánh giá về kết quả thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị của Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khẳng định: Hà Nội đã quán triệt, cụ thể hóa tốt, triển khai nghiêm túc hiệu quả, bài bản. Thành phố đã lập Ban chỉ đạo tăng cường tiếp dân và giải quyết KNTC; quan tâm, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý thành phố cần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong giải quyết KNTC, giải quyết phải thấu tình, đạt lý, phù hợp thực tiễn. Nhất là không được chủ quan, bởi có những vụ việc bức xúc rất nhỏ, tuy chưa phức tạp, nhưng nếu không giải quyết kịp thời thì có thể bùng lên thành điểm nóng, gây mất an ninh chính trị. Đồng chí cũng yêu cầu thành phố tập trung rà soát, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài; kiên quyết xử lý người vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ có sai phạm trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.

AN TRÂN