Triển lãm về Trận Điện Biên Phủ trên không

Thứ Hai, 18-12-2017, 17:16

Gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật được trưng bày tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã giới thiệu rõ nét vai trò của Hầm chỉ huy tác chiến T1, cũng như những nhân chứng lịch sử góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không vào tháng 12-1972.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức chiếu phim tư liệu và mời các chuyên gia nghiên cứu lịch sử quân sự, các nhân chứng nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ làm việc trực tiếp tại Hầm chỉ huy tác chiến T1 trong 12 ngày đêm năm 1972 đến giao lưu, nói chuyện, ôn lại truyền thống cách mạng với các em học sinh và khách tham quan.

\

Ảnh: Đăng Anh