Thu hoạch lúa xuân sớm

Thứ Hai, 01-06-2020, 21:52

Vụ lúa xuân năm 2020, thành phố Hà Nội gieo cấy 86.855,4 ha, trong đó có 14.200 ha lúa xuân sớm (cấy trước ngày 4-2). Hiện, lúa xuân sớm đã được nông dân các huyện Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mỹ Đức… cơ bản thu hoạch xong, giúp giải phóng đất nông nghiệp để chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa.

Ảnh: ĐĂNG KHOA