Thuốc lá thế hệ mới cũng độc hại như thuốc lá thông thường

Thứ Sáu, 03-07-2020, 04:29

Đó là trao đổi của đại diện Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam tại hội thảo tập huấn, trao đổi thông tin báo chí về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tổ chức ngày 1-7.

Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha được gọi là thuốc lá thế hệ mới được thiết kế bắt mắt, thu hút giới trẻ và nhắm đến cả người chưa hút thuốc. Nhiều nghiên cứu đã kết luận không có bằng chứng cho thấy thuốc lá điện tử ít gây hại hơn so với thuốc lá điếu truyền thống và thuốc lá điện tử là những sản phẩm thuốc lá nên chúng không thể được coi là công cụ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá.

Chính vì vậy cần tiếp tục tăng cường các biện pháp pháp lý và quy định khác để thực hiện Công ước Khung về Kiểm soát, tăng cường các biện pháp cấm hoặc quản lý thuốc lá thế hệ mới phù hợp bối cảnh quốc gia.

PV