Quảng Ngãi thuê chuyên gia Cuba hỗ trợ khám, chữa bệnh

Thứ Ba, 15-09-2020, 14:43
Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thuê chuyên gia Cuba sang làm việc nhằm hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh.

Ngày 15-9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh này đã  phê duyệt đề án thuê chuyên gia Cuba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 nhằm giúp người dân trong tỉnh được hưởng dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao ngay tại cơ sở, giảm tải các bệnh viện tuyến trên.

Đề án đưa ra mục tiêu cụ thể: Tăng số lượng, chất lượng dịch vụ kỹ thuật chưa thực hiện được, giảm 70% tình trạng chuyển tuyến; 95% các kỹ thuật sau khi tiếp nhận chuyển giao được Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh triển khai thực hiện tốt và duy trì  bền vững; 100% nhân viên y tế được học tập phong cách làm việc khoa học, hiện đại từ chuyên gia Cuba. 

Lộ trình triển khai gồm hai giai đoạn: giai đoạn 1 (2021-2022) thuê ba chuyên gia; giai đoạn 2 (2023-2025) thuê bốn chuyên gia Cuba có kinh nghiệm năm năm trở lên chuyên ngành sản, ngoại nhi, nhi sơ sinh, ung thư phụ khoa, sàng lọc trước sinh sang làm việc, chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh.

Tổng kinh phí thực hiện đề án hơn 17,2 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh chiếm 75% và Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh là 25%.

Tin, ảnh: HIỂN CỪ