[Infographic] Giải đáp những thắc mắc mới về Covid-19

Thứ Năm, 19-03-2020 18:59

NDĐT - Bộ Y tế phối hợp Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam tiếp tục giải đáp các thắc mắc về phòng chống Covid-19.

_

THEO BỘ Y TẾ