Xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Công an

Thứ Ba, 07-07-2020, 00:47

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp không thu tiền trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Công an để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho các hội nghị, diễn đàn quốc gia, các sự kiện trọng đại và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 
 

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp cho Bộ Công an: bốn xe lội nước; 11 bộ thiết bị phát hiện chất nổ, chất hóa học; 10 bộ thiết bị phát hiện và nhận dạng chất nổ M-ion; năm bộ thiết bị soi chiếu toàn thân không xâm phạm cơ thể phát hiện chất lỏng, chất nổ và kim loại; 15 hệ thống trinh sát chỉ huy tác chiến bí mật; hai hệ thống cơ động thu chặn, giám sát định vị điện thoại vệ tinh Thuraya.

Bộ Tài chính, Bộ Công an chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo. Việc xuất cấp, tiếp nhận và sử dụng số trang thiết bị nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng 209,22 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật liên quan. Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.

Gần 1,2 triệu lượt hộ dân được vay vốn chính sách

Ngày 6-7, Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, trong sáu tháng đầu năm, tổng doanh số cho vay của ngân hàng đạt 42.583 tỷ đồng, với gần 1,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; tổng doanh số thu nợ đạt 29.670 tỷ đồng. Nguồn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho gần 216 nghìn lao động, trong đó 1,9 nghìn lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 9.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng 770 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh nông thôn; xây dựng 11,5 nghìn căn nhà ở cho các đối tượng chính sách...

Đầu tư công sáu tháng đạt gần 156 nghìn tỷ đồng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sáu tháng đầu năm 2020, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt gần 156 nghìn tỷ đồng, bằng 33,1% kế hoạch được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao, tăng đáng kể so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019, mức giải ngân bằng 28,56% kế hoạch). Trong đó, giải ngân vốn trong nước đạt hơn 142 nghìn tỷ đồng, bằng 32,98%; vốn nước ngoài đạt hơn 5.700 tỷ đồng, bằng 10,24%; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đạt hơn 7.500 tỷ đồng, bằng 27,76% kế hoạch. Có bốn bộ, cơ quan T.Ư và sáu địa phương giải ngân đạt hơn 50% kế hoạch; 10 bộ, cơ quan T.Ư có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 5%.

Chống gian lận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Chiều 6-7, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức họp báo thông tin về hoạt động kiểm tra, điều tra phòng, chống gian lận xuất xứ hàng Việt Nam xuất khẩu của ngành hải quan.

Theo đó, qua công tác điều tra, xác minh, ngành hải quan phát hiện gần đây nổi lên việc doanh nghiệp lợi dụng xuất xứ Việt Nam để được hưởng ưu đãi đối với hàng hóa xuất khẩu. Toàn ngành đã phát hiện 24 vụ việc vi phạm về xuất xứ hàng xuất khẩu, phối hợp điều tra một vụ việc có dấu hiệu làm giả giấy chứng nhận xuất xứ. Tổng cục Hải quan kiến nghị, Bộ Công thương cần có hướng dẫn cụ thể về việc ghi nhãn mác, khai báo xuất xứ hàng xuất khẩu trong trường hợp hàng không đủ điều kiện hưởng xuất xứ Việt Nam; nghiên cứu quy định cụ thể về phương pháp xác định xuất xứ, hành vi vi phạm tự chứng nhận xuất xứ để bảo đảm tính khả thi trong xử phạt và phòng ngừa gian lận. Bộ Tài chính cần bổ sung quy định cách tính thu lợi bất hợp pháp đối với doanh nghiệp hoạt động theo loại hình gia công, do chủ thể của hàng hóa (đơn vị thuê gia công) thường ở ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng hành vi vi phạm lại xảy ra tại Việt Nam.

PV