Vướng mắc liên quan trạm thu phát sóng trên đất công

Thứ Sáu, 10-07-2020, 02:50

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT và TT) đã có Tờ trình số 26/TTr-BTTTT đề xuất Thủ tướng Chính phủ việc tháo gỡ vướng mắc liên quan việc các trạm thu phát sóng di động (BTS) đang được lắp đặt trên đất công.

Cụ thể, theo Cục Viễn thông (Bộ TT và TT), mạng viễn thông di động tại Việt Nam hiện có khoảng 100 nghìn vị trí trạm BTS, trong đó có khoảng 7.700 trạm BTS được các nhà mạng lắp đặt trên đất công (tại trụ sở các UBND địa phương, khu vực thuộc quân đội hay trong các công viên,...). Tuy nhiên, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công lại nêu rõ việc nghiêm cấm "sử dụng tài sản công không đúng mục đích", đồng thời cũng quy định nghiêm cấm "sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không phù hợp với mục đích sử dụng của tài sản, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao". Như vậy, nếu chiếu theo những quy định này, các trạm BTS lắp đặt trên đất công sẽ phải di dời.

Trước thực tế này, các nhà mạng cho biết, nếu phải di dời trạm BTS khỏi khu vực đất công sẽ gặp nhiều khó khăn. Trước hết, việc di dời và xây mới hàng nghìn trạm BTS như vậy sẽ tiêu tốn của các nhà mạng hàng nghìn tỷ đồng. Tiếp đó, phải tìm kiếm vị trí thay thế để vừa bảo đảm quy hoạch viễn thông thụ động do Nhà nước phê duyệt, vừa bảo đảm được chất lượng vùng phủ sóng. Trong khi vào thời điểm ban đầu khi xây dựng trạm BTS, các nhà mạng đều đã quy hoạch, lựa chọn vị trí tối ưu theo nguyên tắc trạm này hỗ trợ trạm kia để bảo đảm vùng phủ sóng dịch vụ cung cấp tới khách hàng. Chính vì vậy, quá trình di dời trạm chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dịch vụ di động. Mặt khác, việc tìm các vị trí ngoài đất công để lắp đặt trạm BTS còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc tìm được tiếng nói đồng thuận từ người dân.

Cũng theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Chính phủ có quyền hạn "Quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định: Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại cơ quan, tổ chức, đơn vị". Do vậy, hầu hết các nhà mạng đều bày tỏ mong muốn Chính phủ xem xét việc cho phép các nhà mạng giữ nguyên hiện trạng các trạm BTS trên đất công như hiện nay. Bên cạnh đó, kiến nghị Chính phủ xem xét, ban hành quy định cho phép tiếp tục lắp đặt, xây dựng các trạm viễn thông, cột ăng-ten, thiết bị viễn thông trên khu vực đất công; có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc thuê đất, sử dụng hạ tầng trên đất công, nhà công để xây dựng công trình thông tin liên lạc..., giúp các nhà mạng bảo đảm chất lượng dịch vụ, tiết kiệm được chi phí đầu tư. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, nếu di dời các trạm BTS trên đất công sẽ không bảo đảm được khả năng phủ sóng di động. Các trạm 5G vốn có vùng phủ sóng hẹp, trong khi nhiều diện tích đất công lại rất rộng như các cơ quan hành chính tập trung, công viên,… và nếu không lắp đặt trạm BTS tại khu vực này sẽ không phủ sóng được cho chính khu vực đó.

Nguyệt Bắc