Vận động nộp hồ sơ trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Bảy, 01-08-2020, 13:15
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 1-8, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu một số vấn đề về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong tình hình dịch Covid-19.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, để hạn chế tạm thời việc tập trung đông người đến thực hiện thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm việc phục vụ tổ chức, người dân có nhu cầu, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành, bưu điện tỉnh tổ chức tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân tự nguyện tạm hoãn thực hiện những thủ tục hành chính chưa thật sự cần thiết trong thời điểm này nhằm hạn chế đến giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi và bộ phận một cửa cấp huyện, xã.

Đối với các thủ tục hành chính đã được công bố, cho phép tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, được nộp hồ sơ, nhận kết quả qua đường bưu điện thì chuyển sang thực hiện phương thức nộp trực tuyến qua mạng, nộp, nhận kết quả qua đường bưu điện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và bưu điện tỉnh chủ động phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo, quán triệt công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tốt việc vận động, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, nộp hồ sơ qua đường bưu điện và nhận kết quả trả qua đường bưu điện.

Trường hợp công chức, viên chức, nhân viên viên cơ quan, đơn vị nào thiếu trách nhiệm, gây khó khăn trong việc hướng dẫn thực hiện hồ sơ trực tuyến, qua đường bưu điện thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh và công chức, viên chức, nhân viên đó bị xem xét, xử lý nghiêm.

Tin, ảnh: HIỂN CỪ