Cách thức làm giàu

Trồng ngô theo VietGAP

Thứ Ba, 02-06-2020, 01:11

Nhằm tận dụng nền đất lúa kém hiệu quả, từ năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long kết hợp Trạm Khuyến nông huyện Tam Bình hỗ trợ nông dân xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình giống, phân hữu cơ và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới để xây dựng 10 ha mô hình trồng ngô (bắp) nếp chuyên canh và luân canh theo tiêu chuẩn VietGAP. Các hộ nông dân tham gia mô hình được Trạm Khuyến nông huyện hướng dẫn, tổ chức sản xuất, phân chia lịch xuống giống bảo đảm khung thời vụ sao cho thu hoạch sản phẩm mỗi ngày từ một đến hai tấn bắp, phù hợp với năng lực thu hái vận chuyển và tiêu thụ của địa phương.

Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, mô hình đã cho thu hoạch được 135 tấn sản phẩm, hầu hết đạt các tiêu chí, như bắp đóng hạt đầy đủ chiều dài 5 cm trở lên, không sâu giữa trái… Nhờ vậy sản phẩm sản xuất được bao tiêu với giá 4.500 đồng/kg, trừ chi phí còn lãi trung bình gần 30 triệu đồng/ha, cho nên nông dân rất phấn khởi yên tâm mở rộng sản xuất.

Thành công của mô hình đã giúp cho người dân tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong trồng ngô nếp mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, hướng tới nền sản xuất sạch, ít gây ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng. Quan trọng hơn, thông qua mô hình đã xây dựng mối liên kết bền vững giữa nông dân với doanh nghiệp để tạo ra chuỗi sản phẩm lớn, bảo đảm chất lượng ổn định cung ứng cho thị trường.

TUẤN MINH