Triển khai mô hình “Khu du lịch Tam Chúc an toàn, văn minh, thân thiện”

Thứ Ba, 13-04-2021, 16:34
Đại diện các đơn vị ký giao ước phối hợp xây dựng khu Du lịch Tam Chúc bảo đảm an toàn, văn minh, thân thiện.

Nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các khu, điểm du lịch tâm linh, các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn, ngày 13-4, UBND huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã tổ chức triển khai mô hình “Khu du lịch Tam Chúc, văn minh, thân thiện”.

Theo đó, mô hình sẽ bảo đảm các tiêu chí an toàn về tài sản trong và ngoài khu du lịch, của du khách thập phương và nhân dân. Không để xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trong khu du lịch. Tiêu chí  an toàn về con người là không để xảy ra các vụ tai nạn lao động và trong kinh doanh hoạt động dịch vụ. Bảo đảm tiêu chí văn minh, thân thiện, có thái độ nhã nhặn, lịch sự, tôn trọng trong giao tiếp, ứng xử khi hành hương, du lịch. Có ý thức bảo vệ cảnh quan, môi trường khi đi du lịch...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang, Cục trưởng Cục V05, Bộ Công an đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện mô hình phải coi phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là nội dung cơ bản của nền an ninh nhân dân. Xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình trên cơ sở quan trọng để xây dựng, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác xây dựng phong trào và xây dựng các mô hình.

Trong quá trình tổ chức hoạt động của mô hình cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế hoạt động; lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng tích cực làm hạt nhân nòng cốt cho công tác xây dựng mô hình. Gắn kết việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu du lịch Tam Chúc an toàn, văn minh, thân thiện” với các mô hình an ninh khác. Quan tâm nâng cao nghiệp vụ và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách, nòng cốt trong phong trào toàn dân bản vệ ANTQ.

Để mô hình đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và việc triển khai thực hiện mô hình nói riêng.

Tuyên truyền các tiêu chí, nội dung, giải pháp trong thực hiện mô hình gắn với quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Đồng thời, sớm xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, theo dõi và bảo đảm an ninh trật tự trong khu du lịch. Xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt và đội ngũ cán bộ cơ sở trong quá trình thực hiện mô hình. Lực lượng công an trong tỉnh xác định rõ trách nhiệm trong việc tham  mưu, phối hợp thực hiện mô hình.

Việc triển khai mô hình phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân tham gia tố giác tội phạm, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch, quản lý địa bàn, quản lý cư trú, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, của các cơ quan, doanh nghiệp và bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy… Tạo sự chuyển biến tốt về an ninh trật tự, từ đó tạo sức lan tỏa trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

ĐÀO PHƯƠNG