Tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu của ngành tài chính

Thứ Năm, 29-10-2020, 14:08
Ngành hải quan đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua đến tận cơ sở. (Ảnh minh họa: Các doanh nghiệp làm thủ tục khai thuế tại Hải quan thành phố Hồ Chí Minh).

Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài chính sẽ khai mạc vào ngày 31-10. Trước đó, sự kiện này dự định diễn ra vào tháng 8. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đại hội phải lùi thời gian tổ chức. 

Lan tỏa những điển hình tiên tiến

Ông Bùi Tuấn Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng (Bộ Tài chính) cho biết, tính đến thời điểm này, nhiều đơn vị cơ sở, Tổng cục trực thuộc Bộ và tương đương đã lựa chọn hình thức và tổ chức thành công hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lao động giỏi, lao động sáng tạo… Qua đó, tạo khí thế và tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài chính.

Được biết, 100% đơn vị cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và đơn vị trực thuộc Bộ, các Tổng cục trực thuộc Bộ và tương đương đã hoàn thành tổ chức “Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến”. Thông qua hội nghị điển hình tiên tiến các cấp thuộc ngành tài chính, các cơ quan, đơn vị đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2020 - 2025; tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân là những gương điển hình tiến tiến trên các lĩnh vực công tác, đồng thời tôn vinh các điển hình thực sự tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ V.

“Cùng với việc chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị bảo đảm chất lượng và tiến độ về thời gian theo kế hoạch, Bộ Tài chính đã phân công cụ thể các bộ phận chuẩn bị chu đáo và hoàn tất các nội dung phục vụ Đại hội như: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua - khen thưởng của ngành tài chính giai đoạn 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng giai đoạn 2020-2025; Tham luận tại Đại hội của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cũng như việc tuyên truyền…”, ông Bùi Tuấn Minh nhấn mạnh. 

Nhiều phong trào thi đua thiết thực 

Theo ông Bùi Tuấn Minh, Đại hội sẽ đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị và của toàn ngành tài chính giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, rút ra bài học kinh nghiệm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, cũng như các giải pháp, bảo đảm sự thành công, hiệu quả của giai đoạn tiếp theo 2021-2025.

Đại hội cũng tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục cổ vũ, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác, học tập.

Về việc lựa chọn nhân tố điển hình tại Đại hội Thi đua lần này, ông Bùi Tuấn Minh cho hay, đây là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập, công tác; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu các phong trào thi đua, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tài chính. 

Quá trình lựa chọn, đề xuất được thực hiện từ cơ sở theo các tiêu chí tại Công văn hướng dẫn của Bộ.

Đến nay, hơn 20 tập thể và gần 30 cá nhân được các đơn vị giới thiệu để xem xét công nhận là điển hình tiên tiến. Trong số này, có những tập thể, cá nhân công tác tại các vùng sâu, vùng xa. 

Ông Bùi Tuấn Minh chia sẻ, hằng năm, nhằm huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài chính thi đua nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, Bộ trưởng Tài chính phát động các phong trào thi đua với các nội dung, tiêu chí cụ thể phù hợp bối cảnh và yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ 2016 - 2020, Bộ Tài chính đã chỉ đạo, tổ chức phát động năm phong trào thi đua thường xuyên trong toàn ngành và nhiều phong trào thi đua chuyên đề, nước rút.

Hưởng ứng theo phát động của Bộ, hằng năm, các cơ quan, đơn vị trong ngành tài chính đã phát động hơn 500 phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, đối với hệ thống thuế, hải quan, kho bạc, dự trữ… các phong trào thi đua đã triển khai đến tận cơ sở. 

Các phong trào thi đua đều có kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể gắn với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hằng năm, từng kỳ của cơ quan, đơn vị. Nhờ vậy, đã tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành.

Qua đó, đã khích lệ, động viên kịp thời toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tài chính nỗ lực thực hiện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đề ra.
 

XUÂN ANH