Tất cả các xã huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Sáu, 29-05-2020, 15:20
Sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên).

NDĐT - Ngày 29-5, Bí thư Huyện ủy Phú Bình (Thái Nguyên) Đỗ Đức Công cho biết, sau nhiều năm phấn đấu liên tục, bằng các giải pháp đồng bộ, đến nay, tất cả 19 xã của huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới, là huyện đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên đạt được kết quả này.

Là huyện sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, nhờ tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu thị trường nên đến nay, Phú Bình có một số sản phẩm có thương hiệu. Nhờ đó, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đạt 59 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân gần 2%/năm, đến nay còn 2,92%.

Đời sống được cải thiện rõ rệt, việc đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng có sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, nhân dân đóng góp hơn 800 tỷ đồng, xây dựng các công trình hạ tầng ở nông thôn, góp phần tích cực để địa phương mình đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến cuối tháng 5- 2020, tất cả các xã trong huyện đều tổ chức thành công Đại hội đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân vui mừng, đồng thuận với những nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động mà đại hội đảng bộ các xã đề ra, trong đó, mục tiêu lớn nhất là đến năm 2025, đưa Phú Bình trở thành thị xã. Điều đặc biệt, Đại hội đảng bộ các xã đã bầu được ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ mới đúng như đề án nhân sự được phê duyệt và giới thiệu. Điều đó cho thấy, tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong đảng bộ.

Việc tất cả các xã đều đạt chuẩn nông thôn mới là kết quả thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025, được tổ chức vào giữa tháng 6- 2020. Đây cũng là đại hội đảng bộ cấp huyện được tỉnh Thái Nguyên tổ chức đại hội điểm.

Tin, ảnh: Thế Bình