Tạm dừng thu phí dự án BOT quốc lộ 1K

Thứ Hai, 26-10-2020, 11:09
Tạm dừng thu phí dự án BOT quốc lộ 1K.

Ngày 26-10, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) cho biết, đã có văn bản gửi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về việc tạm dừng thu phí tại các trạm BOT thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1K trên địa phận tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - TP Hồ Chí Minh, vào lúc 15 giờ ngày 31-10.

Trước đó, ngày 8-7-2020, Tổng cục ĐBVN đã họp với doanh nghiệp dự án để tính toán, xác định thời hạn thu phí của dự án. Với chi phí bảo toàn vốn trong giai đoạn khai thác, các bên đã thống nhất cần thực hiện theo kết luận của cơ quan kiểm toán, tạm thời chưa tính trong phương án tài chính để xác định thời gian thu phí của dự án. Trường hợp Kiểm toán Nhà nước có ý kiến khác, sẽ điều chỉnh phương án tính toán và cập nhật điều chỉnh hợp đồng theo quy định.

“Đặc biệt, các bên cũng thống nhất thời gian thu phí hoàn vốn của dự án tạm tính kết thúc vào ngày 31-10-2020”, Phó Tổng cục trưởng ĐBVN Nguyễn Xuân Cường cho hay.

Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, để bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ, Tổng cục ĐBVN đề nghị nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1K đoạn Km2+487 - Km12+971 trên địa phận tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - TP Hồ Chí Minh vào đúng thời điểm trên.

Tổng cục ĐBVN cũng yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm thông báo công khai việc tạm dừng thu phí; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu; tạm dừng không bán vé tháng 11; báo cáo Tổng cục kết quả thực hiện việc tạm dừng thu phí trước ngày 5-11...

Liên quan việc hoàn trả tiền cho các phương tiện đã mua vé tháng còn thời hạn sử dụng tại trạm thu phí thuộc dự án; Tổng cục ĐBVN đề nghị doanh nghiệp dự án tính số tiền hoàn lại cho khách hàng bằng giá vé, chia 30 ngày, nhân số ngày còn được sử dụng tính từ ngày 31-10 (số tiền được làm tròn đến nghìn đồng).

Đối với vé quý, hoàn lại cho khách hàng bằng giá vé, chia 90 ngày, nhân số ngày còn được sử dụng tính từ ngày 31-10 (số tiền được làm tròn đến nghìn đồng).

Sau khi hoàn trả tiền cho các phương tiện đã mua vé tháng và vé quý còn hạn sử dụng tại các trạm thu phí thuộc dự án, Tổng cục ĐBVN đề nghị doanh nghiệp dự án thu hồi lại vé tháng, quý đã bán, lập hồ sơ quyết toán số tiền đã hoàn trả cho khách hàng để xác định chính xác số thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tháng 10 của dự án.

Bên cạnh đó, giao các đơn vị giám sát việc tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án theo quy định; kiểm kê tài sản; hướng dẫn, xử lý giải quyết chế độ cho người lao động; rà soát tính pháp lý của các nội dung điều chỉnh hợp đồng dự án...

TRANG LY