Sản lượng vận tải hành khách đường sắt, hàng không Tết Tân Sửu giảm sâu

Thứ Ba, 16-02-2021, 21:09
Ảnh minh họa. (Nguồn: Cục Hàng không Việt Nam)

Theo báo cáo ngày 16-2 của Ủy ban An toàn quốc gia, sản lượng vận tải hành khách ở lĩnh vực đường sắt và hàng không trong dịp Tết Tân Sửu 2021 giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, ở lĩnh vực vận tải đường sắt, sản lượng vận tải hành khách, hàng hóa đều giảm sâu so với năm 2020.

Thống kê sản lượng vận chuyển đường sắt từ ngày 9 đến ngày 13-2, cho thấy, số đoàn tàu khách thống nhất là 16 đoàn, đạt 84,21% so với năm 2020 (19 đoàn); tàu địa phương là 30 đoàn, đạt 62,5% so với năm 2020 (48 đoàn).

Tổng số khách đi tàu là 12.793 hành khách, đạt 33,56% so với năm 2020 (38.122 hành khách).

Sản lượng hàng hoá vận chuyển (xếp được) 6.035 tấn, đạt 65,56% so với năm 2020 (9.219 tấn).

Ở lĩnh vực vận tải hàng không, tổng sản lượng thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt 9,5 nghìn lần hạ cất cánh, giảm 43,4%. Số hành khách đạt xấp xỉ 815,6 nghìn hành khách, giảm 66,6%.

Riêng tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển thông qua các cảng hàng không Việt Nam tăng so với cùng kỳ năm ngoái, với 14 nghìn tấn hàng hóa, tăng 3,3% so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2020.

Đối với ba Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) lớn: CHKQT Tân Sơn Nhất đạt 3,4 nghìn lần hạ cất cánh (giảm 44,5%), 256 nghìn lượt khách (giảm 71,3%), sáu nghìn tấn hàng hóa (giảm 7,7%);

CHKQT Nội Bài đạt 1,9 nghìn lần hạ cất cánh (giảm 51,3%), 136 nghìn lượt khách (giảm 74,8%), 7,6 nghìn tấn hàng hóa (tăng 13%);

CHKQT Đà Nẵng đạt 580 lần hạ cất cánh (giảm 73,8%), 43 nghìn lượt khách (giảm 86,2%), 124 tấn hàng hóa (giảm 60,1%);

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển đạt 408 nghìn khách, giảm 64,8% và hai nghìn tấn hàng hóa, giảm 54,4% so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2020.

BÔNG MAI