Rác thải hằng ngày của các quận được gom về Nam Sơn

Thứ Sáu, 24-07-2020 11:44

Được đưa vào khai thác từ năm 1999, sau hơn 20 năm hoạt động, Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (bãi rác Nam Sơn) bị quá tải với công suất hiện nay lên đến 5.000 tấn/ngày, đêm. Lượng rác thải đổ về đây chiếm 77 % lượng rác của toàn TP Hà Nội.

Lượng rác thải hằng ngày của các quận được thu gom về Nam Sơn -0

Nội dung: VÂN MAI

Trình bày: THANH MAI