Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công Cao Bằng

Thứ Hai, 09-09-2019, 14:09
Người dân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng.

NDĐT - Sáng 9-9, UBND tỉnh Cao Bằng khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, được thành lập nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC hoặc chuyển TTHC đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả. Theo dõi, đôn đốc, giám sát đánh giá việc giải quyết TTHC. Đề xuất giải pháp cải cách, đơn giản hóa TTHC, hiện đại hóa hành chính.

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, thời gian qua, một số tổ chức, người dân, doanh nghiệp chưa hài lòng khi giải quyết TTHC. Tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong cải cách hành chính vẫn tồn tại, lãnh đạo tỉnh quyết liệt chỉ đạo công tác cải cách, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC, nhưng kết quả đạt được còn hạn chế. Đó là một trong các nguyên nhân khiến Chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) của Cao Bằng ở tốp cuối trong cả nước (năm 2018, PCI Cao Bằng xếp hạng 57/63 tỉnh, thành phố).

Việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng sẽ nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. Bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định trong giải quyết TTHC, nâng cao sự hài lòng, giảm thời gian, chi phí giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tạo chuyển biến tích cực trong công tác cải thiện chỉ số năng lực canh tranh của Cao Bằng. Từng bước xây dựng nền hành chính công hiện đại vì nhân dân phục, hướng tới sự hài lòng của người dân.

MINH TUẤN